Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Utworzenie Funduszu Stypendialnego im. Leszka Nowaka

Miejskie Towarzystwo Sportowe „Piast” Skawina informuje, że w związku z prowadzoną w serwisie zrzutka.pl zbiórką pod nazwą „Memoriał Leszka Nowaka”, środki w niej zebrane przeznacza w całości na wsparcie i rozwój zawodników najmłodszego pokolenia, w tym celu tworząc Fundusz Stypendialny im. Leszka Nowaka. Co roku wsparciem objętych zostanie dwóch (lub więcej) zawodników z kategorii wiekowej U16, uzdolnionych sportowo i/lub w trudnej sytuacji materialnej, która może stanowić barierę ich dalszego rozwoju. Środkami zarządzać będzie stowarzyszenie MTS Piast Skawina, a ich wydatkowanie odbywać się będzie na podstawie faktur i rachunków.

Decyzją komisji w składzie:

  • Zdzisława Różycka – Nowak – żona Leszka Nowaka,
  • Łukasz Krupa – Prezes MTS Piast Skawina,
  • Marcin Kuflowski – dyrektor organizacyjny Memoriału Leszka Nowaka,

w 2021 roku wsparciem objęci zostaną:

  • Milena Klimiuk ze Skawiny,
  • Jakub Marekwica z Górek Wielkich.

Decyzja została uzgodniona z Rodzicami w/w zawodników i przez nich zaakceptowana, wraz ze zgodą na jej upublicznienie.

Jednocześnie MTS Piast Skawina, jako organizator zbiórki, informuje o jej kontynuacji i realizacji przedsięwzięcia w trybie całorocznym, w celu tworzenia funduszu stypendialnego na rok 2022.