Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała 1/2021/2016-2020(2021)

1. PKL w turniejach organizowanych w ramach platformy RealBridge przyznawane są zgodnie z zasadami obowiązującymi dla turniejów klubowych. Minimalna liczba rozdań do rozegrania zgodnie z Regulaminem Zawodów wynosi 20.
PKL przyznawane są w następujący sposób:
  • Liczba PKLi za pierwsze miejsce mnożona jest przez modyfikator
  • (liczba rozdań turnieju)/27
  • modyfikator nie może wynosić więcej niż 1.
  • PKLe zaokrągla się w górę i przyznaje się dla dalszych miejsc zgodnie z zasadami ogólnymi, zwraca się uwagę że w rozgrywkach internetowych nie przyznaje się 1 PKL dla zawodników w dolnej połowie tabeli.
2. Opłata na rzecz PZBS
  • 0,50 zł od zawodnika uczestniczącego w turnieju z opłaconą bieżącą składką;
  • 1,00 zł od zawodnika uczestniczącego w turnieju bez opłaconej bieżącej
Głosowało 7 członków Zarządu: 4  za, 1 wstrzymujący się, 2 przeciw.
 

Komentarz: Powyższe PKLe można wyliczyć wybierając rangę zawodów "BridgeNET Lokalny" w kalkulatorze PKLi.

Wprowadzanie csv z turnieju należy do obowiązków organizatora danego turnieju.