Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

EBL Press Release Madeira

EBL z przykrością informuje, że z powodu trwającej niepewności związanej z pandemią wirusa Covid-19 i pogarszającej się sytuacji w wielu krajach, Drużynowe Mistrzostwa Europy zaplanowane na czerwiec 2021 roku na Maderze zostały odwołane.

Dzięki współpracy z naszymi bardzo elastycznymi i gościnnymi gospodarzami, Portugalską Federacją Brydżową, mamy nadzieję, że w końcu uda nam się pojechać na Maderę w czerwcu 2022 roku, na dwukrotnie przekładane Drużynowe Mistrzostwa Europy.

W międzyczasie, jeśli WBF zdecyduje się zorganizować Drużynowe Mistrzostwa Świata jeszcze w tym roku, EBL zorganizuje alternatywną metodę w celu określenia kwalifikacji do Strefy 1. Jeśli takie kwalifikacje odbędą się online, to prawdopodobnie w pierwotnym terminie Mistrzostw - 12 - 22 czerwca.

WBF nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji i nastąpi to dopiero w maju.

W ramach przygotowań, EBL finalizuje szczegółowy protokół dla zawodów online, który będzie zawierał, oprócz wielu innych elementów bezpieczeństwa, zasady udziału zawodników grających w wyznaczonym miejscu w kraju, zorganizowanym zgodnie z bardzo specyficznymi kryteriami, nadzorowanym przez niezależnych międzynarodowych obserwatorów.

2 kwietnia 2021 r.

 

Tekst oryginalny: 

pobierz dokument

The EBL is disappointed to announce that, due to the ongoing uncertainty surrounding the Covid-19 pandemic and the situation disimproving in so many countries, the National Team Championships planned for June 2021 in Madeira have been cancelled.

With the co-operation of our very flexible and accommodating hosts, the Portuguese Bridge Federation, we hope to finally go to Madeira in June 2022, for the twice postponed National Team Championships.

In the meantime, should the WBF decide to go ahead with the World Teams Championships later this year, the EBL will organise an alternative method to determine the Zone 1 qualifiers. If such qualification will be held online, it is likely to be within the original Championship time period - 12 – 22 June.

The WBF has not yet made its final decision and may not do so before sometime in May.

In preparation, the EBL is finalising a detailed protocol for an online event which would include, amongst many other security features, players playing in a designated domestic location, set up according to very specific criteria, supervised by independent international observers.

2nd April 2021
 

Poprawiony (środa, 07 kwietnia 2021 00:35)