Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2022

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2022
Projekt porządku obrad
Lista delegatów
Projekt zmian statutu
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie z badania
Projekt regulaminu
Sprawozdanie OPP
LP Imię Nazwisko PID WOJ.
1 Arkadiusz Ciechomski 6550 MA    nieobecny
2 Maciej Czajkowski 6562 MA    obecny
3 Piotr  Dybicz 6580 MA    obecny
4 Lena Leszczyńska 7815 MA    obecna
5 Tomasz Kopka 15824 MA    obecny
6 Mariusz Mączewski 9710 MA    obecny
7 Sandra Różańska 7043 MA    nieobecna
8 Włodzimierz Rutkowski 6898 MA    obecny
9 Witold Stachnik 7642 MA    obecny
10 Paweł Szymaszczyk 11903 MA    obecny
11 Andrzej Wądołowski 6251 MA    obecny
12 Michał Kilanowski 6332 MA    obecny
13 Andrzej Pertkiewicz 13033 LU    obecny
14 Jacek Baka 2462 LU    obecny
15 Piotr Żak 7044 LD    obecny
16   vacat   LD
17 Zbigniew Frank 7079 LD    nieobecny
18 Michał Klichowicz 10861 LD    nieobecny
19 Marek  Pietraszek 1138 PK    obecny
20 Jacek Szczerba 14688 PK    obecny
21 Andrzej Zaleski 4751 PM    obecny
22 Krzysztof Czapczyk 16187 PM    nieobecny
23 Piotr Zatorski 8158 PM    obecny
24 Mirosław Małypan 13707 PM    nieobecny
25 Jakub Kasprzak 4603 PM    obecny
26   vacat   WP
27 Marcin Bonawenturczak 15645 WP    nieobecny
28 Marcin Wożniak 5519 WP    nieobecny
29 Jan Sibilski 5376 WP    obecny
30 Michał Zimniewicz 11457 WP    nieobecny
31 Marcin Pędziński 5314 WP    nieobecny
32   vacat   WP
33 Zbigniew Sękowski 6088 ZP    nieobecny
34 Marek Wawrzyniak 6131 ZP    obecny
35 Piotr Wilczok 8348 ZP    obecny
36 Zbigniew Nowak 6042 ZP    nieobecny
37 Małgorzata  Golec 17036 SW   nieobecna
38 Stanisław Pająk 2966 SW   nieobecny
39 Mirosław Liszewski 4043 PD    obecny
40 Krzysztof Krajewski 7209 PD    obecny
41 Adam Brodowski 18788 MP    nieobecny
42 Kazimierz Gałka 9430 MP    nieobecny
43 Tadeusz Biernat 2597 MP    nieobecny
44 Jacek Kalinowski 2678 MP    nieobecny
45 Piotr Radzikowski 7405 MP    obecny
46 Zbigniew  Sagan 2787 MP    nieobecny
47 Andrzej Skotniczny 1882 OP    obecny
48 Longin Bartnik 1231 OP    obecny
49 Mirosław Cichocki 4212 WM   obecny
50 Bogusław Gierulski 4250 WM   obecny
51 Paweł  Jarząbek 4280 WM   obecny
52 Mariusz  Żurek 4033 KP    nieobecny
53 Krzysztof Dzierżak 18932 KP    nieobecny
54 Justyna Graniczny 16787 KP    nieobecny
55 Wiesław Paczkowski 3884 KP    nieobecny
56 Paweł  Pietrażycki 7909 LB    nieobecny
57 Andrzej Łagosz 2324 LB    nieobecny
58 Grzegorz Pogodziński 2105 LB    nieobecny
59 Stanisław Gołębiowski 1318 DS    obecny
60 Andrzej Bojda 18925 DS    obecny
61 Jacek Krystecki 10045 DS    nieobecny
62 Jarosław Molenda 1508 DS    nieobecny
63 Józef Sławenta 1636 DS    nieobecny
64 Zbigniew Sobczyk 1641 DS    obecny
65 Mirosława Stachura 15312 DS    nieobecny
66 Stanisław Wachel 1707 DS    obecny
67 Ryszard Łazikiewicz 3322 SL    obecny
68 Krzysztof  Tomsia 3554 SL    obecny
69 Adrian Bakalarz 7271 SL    nieobecny
70 Michał Wróbel 12899 SL    nieobecny
71 Andrzej Maszczyszyn 3337 SL    nieobecny