Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Fundacja Bridge for Business

Zapraszamy do odwiedzenia strony nowo powstałej - z inicjatywy Przemysława Janiszewskiego - Fundacji Bridge for Business. 

 
Trzon Fundacji, poza Przemkiem tworzą Katarzyna Dufrat, Artur Guła, Ewa Janiszewska i Magdalena Szygalska. 
 

Fundacja została powołana w celu:

1. Promowanie i rozwój brydża w działaniach biznesowych, w tym podnoszenie świadomości biznesowej, umiejętności i nawyków strategicznego myślenia zarówno wśród osób dorosłych, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

2. Propagowania brydża jako dyscypliny sportowej dostępnej dla wszystkich, popularyzowania /upowszechniania brydża wśród osób dorosłych, młodzieży, dzieci i osób niepełnosprawnych.

3. Wspieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji działających na terenie RP oraz poza jej granicami

4. Aktywizacji osób niepełnosprawnych przez włączanie w środowisko brydżowe, pokazywanie brydża jako aktywności zawodowej, promowania talentów brydżowych, Podnoszenia umiejętności analitycznych ułatwiających realizowanie projektów i badań naukowych