Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Fundusz Stypendialny im. Leszka Nowaka

Miejskie Towarzystwo Sportowe „Piast” Skawina informuje, że w związku z prowadzoną w serwisie zrzutka.pl pod nazwą „Fundusz Stypendialny im. Leszka Nowaka, środki w niej zebrane przeznacza w całości na wsparcie i rozwój zawodników najmłodszego pokolenia. W roku 2024 wsparciem objętych zostanie pięć rodzeństw, zawodników z kategorii wiekowej U15, uzdolnionych sportowo i/lub w trudnej sytuacji materialnej, która może stanowić barierę ich dalszego rozwoju. Środkami zarządzać będzie stowarzyszenie MTS Piast Skawina, a ich wydatkowanie odbywać się będzie na podstawie faktur i rachunków.

Decyzją komisji w składzie:

·       Zdzisława Różycka – Nowak – żona Leszka Nowaka,

·       Łukasz Krupa – Prezes MTS Piast Skawina,

·       Marcin Kuflowski – dyrektor organizacyjny Memoriału Leszka Nowaka,

w 2024 roku wsparciem objęci zostaną:

·       Magdalena i Paulina PIETRZKO

·       Petro i Pavlo MYKHASHCHUK

·       Makar i Bohdan SHULHA

·       Maciej i Krystian KASPRZYK

·       Julia i Krzysztof ZIĘTARSCY

Decyzja została uzgodniona z Rodzicami w/w zawodników i przez nich zaakceptowana, wraz ze zgodą na jej upublicznienie.

Jednocześnie MTS Piast Skawina, jako organizator zbiórki, informuje o kontynuacji zbiórki do 31 stycznia 2024 roku, a następnie dalszej realizacji przedsięwzięcia w trybie całorocznym, w celu tworzenia funduszu stypendialnego na rok 2025.