Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Głównej Komisji Sędziowskiej

Regulamin Głównej Komisji Sędziowskiej

  1. Główna Komisja Sędziowska (GKS) koordynuje całokształt spraw związanych z sędziowaniem rozgrywek brydża sportowego, a w szczególności wykonuje obowiązki przewidziane w Regulaminie Sędziowskim PZBS.
  2. GKS składa się z 2-5 członków, w tym Przewodniczącego.
  3. Zarząd PZBS powołuje i odwołuje Przewodniczącego GKS.
  4. Przewodniczący powołuje pozostałych członków GKS. Na wniosek Przewodniczącego Zarząd PZBS ma prawo odwołać członka GKS.
  5. Przewodniczący koordynuje pracę GKS i raportuje do Zarządu PZBS. Co do zasady odpowiedzialny jest z całość działań GKS.
  6. GKS może komunikować się osobiście na zebraniach stacjonarnych albo zdalnie, drogą internetową lub telefonicznie.
  7. Członek GKS przyjmuje odpowiedzialność za określone obszary działalności GKS przydzielone przez Przewodniczącego.
  8. Decyzje w imieniu GKS podejmuje członek odpowiedzialny za dany obszar po konsultacji z pozostałymi osobami.
  9. Członek GKS może złożyć zdanie odrębne do wiadomości Zarządu PZBS, jeśli nie zgadza się z podjętą decyzją.
  10. Kadencja GKS upływa wraz z końcem kadencji Zarządu PZBS.