Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Kadra Open

Spis treści
Kadra Open
Kadra Rejonowa
Kadra Krajowa
Kadra Mistrzowska
Kadra Narodowa 1
Kadra Narodowa II

Kadra Rejonowa

Komunikat

 1. Rozgrywki KR powinny być przeprowadzone do dnia 15.01.2020 r.
 2. Zasady przeprowadzenia rozgrywek określają Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego. Awans z danego województwa możliwy jest tylko w przypadku rozegrania wojewódzkiej kadry rejonowej.
 3. Prawo startu w rozgrywkach mają wszyscy zawodnicy, którzy mają opłaconą składkę za rok 2020.
 4. Liczba miejsc awansowych dla okręgów podana jest w tabeli:
  DS 5 LU 2 PD 2 SW 2
  KP 3 MA 7 PK 2 WM 3
  LB 3 MP 4 PM 4 WP 5
  LD 3 OP 2 SL 4 ZP 3
 5. Awans do Kadry Krajowej mogą uzyskać tylko te pary, które zajęły miejsca w górnej połowie sklasyfikowanych par w turnieju wojewódzkim.
 6. Zarząd WZBS przedstawia listę par uprawnionych do uczestnictwa w KK do dnia 15.01.2020 r.
 7. Jeżeli liczba rozegranych rozdań w Kadrze Rejonowej jest większa niż 38, to punkty klasyfikacyjne przyznawane są jako 15% aPKL finału centralnego Mistrzostw Polski Par. Punkty klasyfikacyjne według pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS otrzymuje 50% startujących par. Pozostali uczestnicy otrzymują 1 aPKL.