Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Zarządu w sprawie terminu WZD 2020

Komunikat Zarządu w sprawie terminu WZD 2020
(UCHWAŁA NR 12/2020/2016–2020)

W związku z trudnym do przewidzenia rozwojem sytuacji związanej z epidemią COVID-19  (koronawirus), Zarząd PZBS informuje, iż podjął decyzję o przesunięciu terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBS (WZD) z 6-7 czerwca br. na 27-28 czerwca 2020 r. Pozwoli to wojewódzkim związkom brydża sportowego odbyć swoje walne w późniejszym terminie. Przypominamy, że wówczas wybór delegatów na WZD musiałby nastąpić do 13 maja 2020 r. W przypadku negatywnego scenariusza rozwoju epidemii, Zarząd PZBS zwróci się do Ministerstwa Sportu z wnioskiem o stworzenie możliwości odbycia WZD w jeszcze późniejszym terminie.

Głosowało 10 członków Zarządu - 7 za, 2 przeciw, 1 wstrzymał się.


Podjęta decyzja ma na celu w tych trudnych okolicznościach pomóc wojewódzkim związkom brydżowym w przeprowadzeniu lokalnych zgromadzeń delegatów.
W tym kontekście Zarząd informuje dodatkowo, iż przewidywane na 17-27 czerwca 2020 r. Drużynowe Mistrzostwa Europy najprawdopodobniej odbędą się w późniejszym terminie.