Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Spotkanie Reprezentacji Open z Ministrem Sportu i Turystyki


16 października odbyło się w Ministerstwie Sportu spotkanie naszej reprezentacji Open z Ministrem Sportu i Turystyki Witoldem Bańką. Minister wręczył naszym zawodnikom listy gratulacyjne i drobne upominki. Okazało się, że brydż nie jest dla Ministra obcy. Rodzice Witolda Bańki od wielu lat amatorsko grają w brydża.

Fot. Rafał Błażej (MSiT).