Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

World Bridge Series - Galerie

Spis treści
World Bridge Series - Galerie
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Galeria 4
Galeria 5
Galeria 6
Galeria 7
Galeria 8 - teamy mikstowe i teamy seniorów
Galeria 9
Galeria 10
Ostatni dzień gry
Ceremonia Medalowa