Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania internetowego nr 5

w dniu 3 września 2021 r. godz. 18:08 – 18:20

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec, Tomasz Latos (od 18:28), Kacper Kopka, Przemysław Maliszewski, Piotr Walczak, Lena Leszczyńska, Cezary Jedliński – p.o. Sekretarz Generalny, Beata Madej – dyrektor biura.

Nieobecni: Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski, Ewa Miszewska.

Między zebraniami nr 4 i 5 zatwierdzono internetowo następujące uchwały:

Uchwała nr 38/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza Piotra Walczaka na Przewodniczącego Wydziału Gier.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 6 członków Zarządu - 6 za.

Uchwała nr 39/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza Lena Leszczyńską na Pełnomocnika ds. komunikacji.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7 członków Zarządu - 7 za.

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z zebrania nr 4.
  3. Omówienie  listu Włochów do EBL i ewentualne zajęcie stanowiska w tej sprawie.
  4. Nagroda dla zwycięzców Mistrzostw Polski Teamów Mikstowych - startówka do WBS Rosenblum.
  5. Prośba Prezesa LZBS Piotra Żaka o rezygnację z naszego odpisu od składek III ligi.

Marek Michałowski poinformował Zarząd o pobycie Jurka Gresia w szpitalu, Maciej Czajkowski zastąpi Jurka do jego powrotu.

Ad 1.

Zarząd zatwierdził porządek obrad.

Ad 2.

Zarząd zatwierdził protokół z zebrania nr 4.

Ad 3.

Zarząd omówił sytuację w czasie Eliminacji do Drużynowych Mistrzostw Świata i Pucharu Europy. Włosi wystosowali pismo do EBL żądające wyjaśnienia decyzji i obecnego stanowiska wobec drużyn, które nie przystąpiły do meczów z drużyną włoską. Biuro wysłało do wszystkich członków zarządu propozycję stanowiska PZBS. Po dyskusji Marek Michałowski zaproponował głosowanie.

Uchwała nr 40/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza stanowisko w sprawie kwalifikacji do Bermuda Bowl.

Zarząd PZBS przedyskutował okoliczności eliminacji do Mistrzostw Świata Bermuda Bowl w kategorii Open. Zarząd PZBS rozumie przesłanki decyzji polskich reprezentantów, którzy nie przystąpili do meczu z reprezentacją Włoch. Zdaniem Zarządu PZBS ścisłe przestrzeganie zasad etycznych oraz konsekwentne i jednoznaczne eliminowanie i napiętnowanie zachowań z nimi sprzecznych jest niezbędnym warunkiem dalszego rozwoju brydża sportowego. Zadanie to powinno być priorytetem dla wszystkich krajowych i międzynarodowych organizacji brydżowych.

Głosowało 5 członków Zarządu - 5 za.

Ad 4.

Igor Chalupec i Przemysław Maliszewski wyrazili opinię, że taka nagroda ma charakter populizatorski. Kolejne takie nagrody dla zwycięzców turniejów rangi mistrzowskiej będą przyznawane osobnymi uchwałami. Po dyskusji Marek Michałowski zaproponował głosowanie.

Uchwała nr 41/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza wpisowe do WBS Rosenblum w kategorii teamów mikstowych na nagrodę dla najlepszego polskiego teamu w Międzynarodowych Mistrzostwach Teamów Mikstowych.

Głosowało 5 członków Zarządu - 5 za.

Ad 5.

Przemysław Maliszewski poinformował, że Wielkopolski ZBS również obniżył wpisowe do III ligi i z niemałym wysiłkiem przeprowadził rozgrywki w tej lidze. Większość Wojewódzkich ZBS poradziło sobie z tą trudną sytuacją. Na WZD Prezes Piotr Żak zwrócił się z taką propozycją, która nie spotkała się z akceptacją delegatów. Po dyskusji Marek Michałowski zaproponował głosowanie nad zwolnieniem Łódzkiego ZBS z opłaty za III ligę do PZBS.

Projekt uchwały

Zarządzwalnia Łódzki ZBS z opłaty za III ligę do PZBS.

Głosowało 5 członków Zarządu – 1 za (PW), 4 przeciw (MM, IC, PM, KK).

Uchwała nie została zatwierdzona.

Ad 6.

Przemysław Maliszewski przedstawił warunki współpracy z Jakubem Wojcieszkiem. Chcielibyśmy w ramach negocjacji z WBF uzyskać zgodę na wykorzystanie transmisji Kuby. Marek Michałowski wyraził opinię, że taki przekaz z komentarzami bardzo uatrakcyjni każdą imprezę.

Prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył zebranie.

Poprawiony (środa, 15 września 2021 09:05)