Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania internetowego nr 18

w dniu 24 sierpnia 2022 r, godz. 20.05 – 21.08

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec , Tomasz Latos, Ewa Miszewska, Jacek Grzelczak, Przemysław Maliszewski, Kacper Kopka, Piotr Walczak, Michał Klichowicz, Lena Leszczyńska, Tomasz Wolfke, Beata Madej – dyrektor biura, Maciej Czajkowski.

Nieobecni: Przemysław Janiszewski

Pomiędzy zebraniami 16 i 17 w głosowaniu internetowym zatwierdzono następujące uchwały:

Uchwała nr 94/2022/2021-2025

Zarząd zatwierdza fakturę za organizację Ceremonii Otwarcia, wręczania medali i Zakończenia WBS.

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, KK, EM, PJ, PM, PW ).

Uchwała nr 95/2022/2021-2025

Zarząd podjął decyzję o niepowołaniu Reprezentacji Seniorów. Zarząd zdecydował o pokryciu wpisowego do rozgrywek Temów Seniorów WBS dla par

  • Kazimierz Cios – Kazimierz Lichawski,
  • Ireneusz Grynczewski – Dariusz Zembrzuski,
  • Łukasz Lebioda – Marek Szymanowski,

Para rezerwowa:

  • Andrzej Pawlak – Marek Witek

Głosowało 7 członków Zarządu - 6 za (MM, IC, KK, EM, PJ, PM ), 1 przeciw (PW).

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum.
  2. Omówienie wniosku Rady Związku o obniżenie odpisu od drużyn ligowych do PZBS
  3. Omówienie podniesienia składek członkowskich.

ad 1.

Marek Michałowski stwierdził quorum i otworzył zebranie.

ad 2.

Maciej Czajkowski na wniosek Marka Michałowskiego przedstawił propozycję zmian odpisu od drużyn ligowych do PZBS. Jacek Grzelczak zaproponował aby nie obciążać odpisem drużyn lig IV i niższych. Maciej Czajkowski przeprowadził symulację w której liga IV została całkowicie zwolniona z opłaty. W ligach niższych grają tylko i wyłącznie amatorzy.

W lutym 2022 Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu opłaty drużynowej o 100zł (ze 150 do 250zł) dla wszystkich drużyn biorących udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski (Uchwała nr 21/2022/2021-2025, dnia 2 lutego). Podwyżka nastąpiła po raz pierwszy od 12 lat i wynikała ze zmiany realnej wartości pieniądza.

Po licznych postulatach z zarządów okręgowych i wojewódzkich ZBS Zarząd PZBS zadecydował o przeniesieniu ciężaru opłat drużynowych na drużyny grające w ligach centralnych (Ekstraklasa, I i II liga). Jednocześnie Zarząd PZBS zrezygnował z pobierania wszelkich opłat drużynowych od IV ligi i niższych. W uzasadnieniu podkreślano, iż niższe ligi mają zadanie popularyzację brydża wśród nowicjuszy, rzadziej grających i amatorów. Właściwy ciężar opłat powinny ponosić drużyny grający na wyższych szczeblach, w których również łatwiej o sponsorów. (Uchwała nr 95/2022/2021-2025, dnia 24 sierpnia)

ad 3.

Maciej Czajkowski przedstawił propozycję podwyższenia składek członkowskich. Piotr Walczak zaproponował aby była to jednorazowa duża podwyżka, inflacja przez ostatnie 12 lat na pewno wyniosła 50% (tylko w tym roku inflacja jest już na poziomie 15%). Zaproponował również dodanie informacji, że jeżeli inflacja nie przekroczy 10% to PZBS nie będzie podnosił składek przez kolejne 2 lata. Marek Michałowski zaproponował obniżenie wieku najmłodszej grupy do 19 lat. Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Marek Michałowski stwierdził wyczerpanie porządku zebrania i zakończył spotkanie.