Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Okres reklamacyjny w DMP – decyzja sędziego głównego

W DMP przyjmuje się następujący okres reklamacyjny:

  1. Co do zasady, okres reklamacyjny upływa po 30 minutach od zakończenia gry i opublikowaniu wyników, ale ulega wydłużeniu aż do godziny wznowienia gry zgodnie z harmonogramem, jeśli w ramach tego samego zjazdu przewidziana jest dłuższa przerwa, np.: obiad, kolacja, nocleg.
  2. Okres reklamacyjny dla sprostowania nieprawidłowości (przepis 81C3) upływa po 30 minutach od zakończenia segmentu meczu z uwzględnieniem punktu 1.
  3. Okres reklamacyjny dla poprawienia błędów w zapisie (przepis 79C1) upływa po 30 minutach od zakończenia całego meczu z uwzględnieniem punktu 1.
  4. W fazie "play off" okres reklamacyjny może zostać skrócony, jeżeli harmonogram przewiduje rozpoczęcie kolejnego meczu przed upływem 30 minut.
  5. Przepis 79C2 dopuszcza zmianę wyniku po upływie okresu reklamacyjnego w szczególnych przypadkach, za zgodą Organizatora Zawodów (PZBS).

Jacek Marciniak
sędzia główny DMP