Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

I liga 2019/20 - komunikat początkowy

1. Rozgrywki I ligi są prowadzone w dwóch grupach po 16 drużyn. Podział na grupy stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
2. Zasady awansów i spadków:
    2.1. Miejsca 1-2 - awans do ekstraklasy;
    2.2. Miejsce 3 - baraż o awans do ekstraklasy;
    2.3. Miejsca 4-10 - utrzymanie w I lidze;
    2.4. Miejsca 11-12 - baraż o utrzymanie w I lidze;
    2.5. Miejsca 13-16 - spadek do II ligi.
3. Rundę zasadniczą rozgrywek systemem "każdy z każdym" (round-robin, RR) przeprowadza się w trzech zjazdach po 5 meczów.
    3.1. Każdy mecz składa się z 2 segmentów po 12 rozdań.
    3.2. Obowiązuje gra na wspólnych rozdaniach, prowadzi się klasyfikację Butlera.
4. Po zakończeniu RR rozgrywa się cztery fazy meczów play-off w dwóch zjazdach.
    4.1. Drużyny z miejsc 1-8 walczą o awans, drużyny 9-16 (tylko na czwartym zjeździe) - o utrzymanie.
    4.2. Każdy mecz składa się z 6 segmentów po 12 rozdań. Uczestnicy mogą w porozumieniu z sędzią zmniejszyć dystans meczu; w takim przypadku C/O pozostaje bez zmian.
    4.3. Carry-over (C/O) jest liczone w IMP i wynosi 40% różnicy VP zawsze dla drużyny z lepszego miejsca po 15 meczach.
    4.4. Każdy mecz rozgrywa się innymi rozkładami rozdań.
    4.5. Ilekroć dwie drużyny kończą sezon meczami opisanymi w tym samym podpunkcie punktu 5, podział należnych dwóch miejsc w końcowej klasyfikacji następuje na podstawie kolejności w RR. Wyjątkiem jest podział miejsc 11-12 - jeśli dokładnie jedna z dwóch drużyn wygra swój mecz barażowy, zajmuje miejsce 11.
    4.6. Wydział Gier może wyrazić zgodę na rozegranie meczu play-off we wcześniejszym terminie na wniosek obu zainteresowanych drużyn. W takim przypadku PZBS nie pokrywa kosztów organizacyjnych ani sędziowskich.
5. Obowiązuje następujący schemat rozgrywek play-off (ilustracja graficzna):
    5.1.1. Drużyna z miejsca 1 wybiera przeciwnika z miejsc 3-4, drużyna z miejsca 2 gra z pozostałą.
    5.1.2. Drużyna z miejsca 5 wybiera przeciwnika z miejsc 7-8, drużyna z miejsca 6 gra z pozostałą. Przegrani kończą sezon na miejscach 7-8.
    5.1.3. Drużyna z miejsca 9 wybiera przeciwnika z miejsc 11-12, drużyna z miejsca 10 gra z pozostałą. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 9-10.
    5.1.4. Drużyna z miejsca 13 wybiera przeciwnika z miejsc 15-16, drużyna z miejsca 14 gra z pozostałą. Przegrani kończą sezon na miejscach 15-16.
    5.2.1. Zwycięzcy meczów z punktu 5.1.1 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon na miejscu 1.
    5.2.2. Przegrani z meczów z punktu 5.1.1 grają przeciwko zwycięzcom meczów z punktu 5.1.2. Prawo wyboru przeciwnika ma drużyna z najwyższego miejsca w RR. Przegrani kończą sezon na miejscach 5-6.
    5.2.3. Przegrani z meczów z punktu 5.1.3 grają przeciwko zwycięzcom meczów z punktu 5.1.4. Prawo wyboru przeciwnika ma drużyna z najwyższego miejsca w RR. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 11-12, a przegrani - na miejscach 13-14.
    5.3.1. Zwycięzcy meczów z punktu 5.2.2 grają przeciwko sobie. Przegrany kończy sezon na miejscu 4.
    5.4.1. Przegrany meczu 5.2.1 gra przeciwko zwycięzcy meczu 5.3.1 o podział miejsc 2-3.
6. Mecze barażowe zostaną rozegrane w 6 segmentach po 12 rozdań. Carry-over wynosi 7,2 IMP dla drużyny z wyższej ligi. Uczestnicy mogą w porozumieniu z sędzią zmniejszyć dystans meczu; w takim przypadku C/O pozostaje bez zmian. Szczegóły zostaną ogłoszone w odrębnym komunikacie.
7. Przed rozpoczęciem segmentu każda para powinna przedłożyć przeciwnikom dwa egzemplarze karty konwencyjnej.
8. Czas na rozegranie 12-rozdaniowego segmentu wynosi 110 minut. Godziny rozpoczęcia poszczególnych segmentów:
    8.1. w ramach zjazdów 1-3 (round-robin): w sobotę o 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:30, 21:30, w niedzielę o 9:00, 11:00, 13:30, 15:30;
    8.2. w ramach zjazdów 4-5 (play-off): w piątek o 20:00, 22:00, w sobotę o 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:30, 21:30, w niedzielę o 9:00, 11:00, 13:30, 15:30.
9. W rozgrywkach obowiązują właściwe regulacje PZBS.
10. Pary stosujące systemy wysoce sztuczne są zobowiązane do przesłania opisów systemów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. najpóźniej 2 tygodnie przed zjazdem ligowym, w którym system wysoce sztuczny może zostać zastosowany.
11. Do 23.09.2019 należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. potwierdzenie udziału drużyny w rozgrywkach oraz uzyskać licencję klubową.
12. Do 30.09.2019 należy wpłacić wpisowe za drużynę (3500 zł na konto PZBS 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692).

Stanisław Gołębiowski - przewodniczący Wydziału Gier PZBS
Witold Stachnik - Prezes PZBS

Poprawiony (środa, 11 września 2019 13:48)