Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Mistrzostwa Polski Par - Regulamin Ogólny

regulamin został opublikowany 5 grudnia 2013 r.

4. Międzynarodowa Mistrzowska Majówka 2015 - komunikat

5. Międzynarodowa Mistrzowska Majówka 2016 - komunikat

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy mistrzostw Polski par (MPP) w kategorii open, kobiet, seniorów oraz mikst.
 2. Dla poszczególnych kategorii będą użyte oznaczenia:
  1. OPEN
  2. KOBIETY
  3. SENIORZY
  4. MIKSTY.
 3. MPP mają na celu wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Polski w danej konkurencji oraz mogą być eliminacją do mistrzostw Europy lub świata w danej konkurencji.
 4. MPP są imprezą międzynarodową i otwartą.
 5. W MPP mają zastosowanie: MPB’07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin. W imprezach, które są zarazem eliminacją (pkt. 3) mogą być wykorzystywane regulaminy EBL lub WBF.
 6. Corocznie do każdej kategorii zostanie ogłoszony komunikat organizacyjny, który poda wszystkie niezbędne szczegóły MPP, w tym:

a. terminy poszczególnych mistrzostw,

b. szczegółowe harmonogramy,

c. wpisowe, jeśli będzie inne niż w punkcie 7 niniejszego regulaminu,

d. ewentualne powołania do reprezentacji.

II. WPISOWE

 1. Opłata startowa od zawodnika:
  • normalna – 1 zł/rozdanie,
  • ulgowa – 50 gr/rozdanie.

  W danej imprezie w danym roku wpisowe może ulec zmianie, a taka informacja ukaże się w komunikacie organizacyjnym.

III. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. MPP obliczane są na zapis maksymalny.
 2. Eliminacje do półfinału włącznie rozgrywane są bez zasłon, finały rozgrywane są z użyciem zasłon.
OPEN
 1. Schemat organizacyjny:
  1. dwa turnieje kwalifikacyjne – otwarte dla wszystkich,
  2. ćwierćfinał – bezpośrednio do ćwierćfinału będą dopuszczone:
   1. pary o łącznym współczynniku WK nie mniejszym, niż 38 po wcześniejszym zgłoszeniu.
   2. pary z eliminacji wojewódzkich, wg zasady jedna para na każde rozpoczęte 300 członków wg stanu na 28 lutego.
   3. medaliści Mistrzostw Polski Par Open z poprzedniego roku.
  3. półfinały A i B,
  4. finał – 24 pary.
 2. Każdy turniej kwalifikacyjny – 30 rozdań, do ćwierćfinału awansuje 40-60% uczestników, ale nie więcej niż 40 par.
 3. Nie ma carry-over w ćwierćfinale.
 4. Ćwierćfinał – 30 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione).
 5. Do półfinału A awansuje 30-70% par:
  1. dokładną liczbę par awansujących poda sędzia główny po zakończeniu rejestracji par,
  2. awansujące pary zachowują swój procentowy wynik z ćwierćfinału,
  3. pozostałe pary grają w półfinale B zachowując swój procentowy wynik z ćwierćfinału.
 6. Półfinały A i B – 30 rozdań.
  1. Z półfinału A do finału awansuje 19 par.
  2. Z półfinału B do finału awansuje 5 par.
 7. Faza finałowa będzie grana barometrem po dwa rozdania i będzie się składać z dwóch sesji:
  1. sesja 1 – 24 pary, 15 rund (Short Howell), 16 par awansuje do sesji 2
  2. sesja 2 – 16 par, 15 rund, każdy z każdym.
 8. Carry-over w finale:
  1. c/o pary = \(\frac{S_{(p)}-S_{(o)}}{S_{(1)}-S_{(o)}} \times 2M\) (2 maksy w finale)
   gdzie
   • \(S_{(p)}\) - suma punktów zdobytych przez parę,
   • \(S_{(o)}\) - suma punktów zdobytych przez ostatnią awansującą parę,
   • \(S_{(1)}\) - suma punktów zdobytych przez pierwszą awansującą parę,
   • \(M\) - maksymalna liczba punków możliwych do zdobycia w jednym rozdaniu w finale ,
  2. Dla par z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej odpowiednio na miejscu 15., 16., 17., 18. i 19. z półfinału A
 9. Przewidywany harmonogram
  dzień 1 rejestracja do eliminacji 1. 15.30 − 16.30
  eliminacje 1. (3 x 10 rozdań) 17.00 − 21.20
  dzień 2 rejestracja do eliminacji 2. 9.00 − 9.30
  eliminacje 2. (3 x 10 rozdań 10.00 − 14.20
  rejestracja do 1/4F i 1/2F 15.30 − 16.30
  ćwierćfinał (3 x 10 rozdań) 17.00 − 21.20
  dzień 3 półfinał A i B (3 x 10 rozdań) 10.00 − 14.20
  finał (rundy 1-15, 30 rozdań) 17.00 − 22.00
  dzień 4 finał (rundy 16-30, 30 rozdań) 10.00 − 15.00
  Ceremonia Zamknięcia 15.10
KOBIETY
 1. Schemat obowiązuje przy co najmniej 31 parach:
  1. ćwierćfinał
  2. półfinały A i B
  3. finał.
 2. Ćwierćfinał – 30 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione).
 3. Do półfinału A awansuje pierwsze 40-60% par.
  1. dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par
  2. awansujące pary zachowują swój procentowy wynik z ćwierćfinału,
  3. pozostałe pary grają w półfinale B zachowując swój procentowy wynik z ćwierćfinału.
 4. Półfinały A i B – 30 rozdań.
  1. Z półfinału A do finału awansuje 13 par.
  2. Z półfinału B do finału awansują 3 pary.
 5. Faza finałowa będzie grana barometrem systemem „każdy z każdym” po 2 rozdania i będzie się składać z dwóch sesji 15 x 2. (60 rozdań).
 6. Carry-over w finale:
  1. c/o pary = \(\frac{S_{(p)}-S_{(o)}}{S_{(1)}-S_{(o)}} \times 2M\) (2 maksy 2 finale)
   gdzie
   • \(S_{(p)}\) - suma punktów zdobytych przez parę,
   • \(S_{(o)}\) - suma punktów zdobytych przez parę,
   • \(S_{(1)}\) - suma punktów zdobytych przez parę,
   • \(M\) - maksymalna liczba punków możliwych do zdobycia w jednym rozdaniu w finale ,
  2. Dla par z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej odpowiednio na miejscu 11., 12. i 13. z półfinału A.
 7. Przewidywany harmonogram:
  dzień 1 ćwierćfinał (3 x 10 rozdań) 17.00 − 21.20
  dzień 2 Półfinał A i B (3 x 10 rozdań) 10.00 − 14.20
  finał (rundy 1-15, 30 rozdań) 17.00 − 22.00
  dzień 3 finał (rundy 16-30, 30 rozdań) 10.00 − 15.00
  Ceremonia Zamknięcia 15.10
 8. Jeśli liczba par będzie mniejsza niż 31, wówczas będzie obowiązywać schemat:
  Liczba par Schemat Całkowita liczba rozdań  
  Rund Rozdań w rundzie
  15-16 15 8 120 finał
  17-18 17 7 119 finał
  19-20 19 6 114 finał
  21-24 20 3 60+60 półfinał + finał (16 par)
  25-30 25 2 50+60 półfinał + finał (16 par)

  Harmonogram do zastosowanego schematu zostanie ogłoszony po zakończeniu rejestracji.

SENIORZY
 1. Eliminacje – 50-60 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione).
  1. Eliminacje będą się składać z 5 lub 6 sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach.
  2. Po zakończeniu eliminacji 24 pary awansują do finału.
 2. Sesja finałowa będzie grana barometrem po dwa rozdania i będzie się składać z dwóch faz:
  1. faza 1 (F1) – 24 pary, 10 lub 15 rund (Short Howell), 16 par awansuje do fazy 2,
  2. faza 2 (F2) – 16 par, 15 rund, każdy z każdym.
 3. Carry-over
  1. zasada "stałego maksa"
  2. z eliminacji do finału - 50%
  3. z F1 do F2 - 75%.
 4. Uwaga: Harmonogram na dany rok będzie każdorazowo podany w komunikacie na dany rok.

MIKSTY

 1. Panie zajmują pozycje S i E.
 2. Schemat organizacyjny:
  1. ćwierćfinał
  2. półfinały A i B
  3. finał.
 3. Ćwierćfinał – 30 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione).
 4. Do półfinału A awansuje pierwsze 40-60% par.
  1. dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par
  2. awansujące pary zachowują swój procentowy wynik z ćwierćfinału,
  3. pozostałe pary grają w półfinale B zachowując swój procentowy wynik z ćwierćfinału.
 5. Półfinały A i B – 30 rozdań.
  1. Z półfinału A do finału awansuje 13 par.
  2. Z półfinału B do finału awansują 3 pary.
 6. Faza finałowa będzie grana barometrem systemem „każdy z każdym” po 2 rozdania i będzie się składać z dwóch sesji 15 x 2. (60 rozdań).
 7. Carry-over w finale:
  1. c/o pary = \(\frac{S_{(p)}-S_{(o)}}{S_{(1)}-S_{(o)}} \times 2M\) (2 maksy 2 finale)
   gdzie
   • \(S_{(p)}\) - suma punktów zdobytych przez parę,
   • \(S_{(o)}\) - suma punktów zdobytych przez parę,
   • \(S_{(1)}\) - suma punktów zdobytych przez parę,
   • \(M\) - maksymalna liczba punków możliwych do zdobycia w jednym rozdaniu w finale ,
  2. Dla par z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej odpowiednio na miejscu 11., 12. i 13. z półfinału A.
 8. Przewidywany harmonogram:
  dzień 1 ćwierćfinał (3x10 rozdań) 17.00 − 21.20
  dzień 2 półfinał A i B (3x10 rozdań) 10.00 − 14.20
  finał (rundy 1-15, 30 rozdań) 17.00 − 22.00
  dzień 3 finał (rundy 16-30, 30 rozdań) 10.00 − 15.00
  Ceremonia Zamknięcia 15.10

IV. TYTUŁY, POWOŁANIA DO REPREZENTACJI

 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. O powołaniu do reprezentacji będzie każdorazowo traktował coroczny komunikat. Powyższe będzie dotyczyć pary/par, której zawodnicy są zrzeszeni w PZBS w danym roku oraz są obywatelami Polski. PZBS pokrywa koszty pobytu - zgodnie z ustaloną dietą i ryczałtem hotelowym lub/oraz wpisowe - za okres udziału pary w turnieju par. Pary reprezentujące Polskę muszą grać w mE/mś w tym samym zestawieniu. Jeśli choć jeden z zawodników nie spełnia powyższych warunków lub para nie może wystartować – wyjazd przepada.

V. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa PZBS oraz może mieć zastosowanie Polityka Systemowa EBL/WBF.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga sędzia główny.

VI. KARTY KONWENCYJNE

 1. Każda para powinna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

 

VII. CZAS GRY

 1. Czas na rozegranie jednego rozdania bez zasłon wynosi 7,5 minuty oraz 8,5 minuty na rozegranie jednego rozdania z użyciem zasłon.
  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania,
  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub mniej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania lub więcej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.
 2. W szczególnych przypadkach sędzia główny może dokonać innego rozstrzygnięcia zgodnego z MPB’07.

VIII. PUNKTY KLASYFIKACYJNE

OPEN
 1. Wszystkie 24 pary grające w finale oraz pierwsze pary z półfinału A, które nie zakwalifikowały się do finału, zdobywają aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 4 Regulaminu Klasyfikacyjnego dla Finału Centralnego.
 2. 5 pierwszych par w finale otrzymują dodatkowo odpowiednio 4/3/2/1/0,5 PM.
 3. Pary grające w finałach wojewódzkich (wyłaniających pary awansujące), o ile finał był poprzedzony co najmniej jednym szczeblem eliminacji, zdobywają aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 4 Regulaminu Klasyfikacyjnego (dla Finału Wojewódzkiego).
 4. W turniejach kwalifikacyjnych z pkt. 10a) oraz finałach wojewódzkich niepoprzedzonych eliminacjami okręgowymi, zawodnicy zdobywają PKL w ilościach jak w tabeli 3 Regulaminu Klasyfikacyjnego.
 5. Czołowym parom w finale centralnym mogą zostać przyznane punkty WBF zgodnie z regulaminem WBF.
KOBIETY, MIKSTY
 1. Wszystkie pary grające w finale oraz pierwsze pary z półfinału A, które nie zakwalifikowały się do finału, zdobywają aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 4 Regulaminu Klasyfikacyjnego dla Finału Centralnego.
 2. Zwycięska para otrzyma dodatkowo 0,5 PM.
SENIORZY
 1. Wszystkie pary grające w finale zdobywają PKL (z czego 50% to aPKL) w liczbie przewidzianej w tabeli 4 Regulaminu Klasyfikacyjnego.
 2. Zwycięska para otrzyma dodatkowo 0,5 PM.

IX. RESTRYKCJE

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
  • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  • palenia w miejscach niedozwolonych,
  • spożywania alkoholu na sali gry,
  • posiadania włączonego telefonu komórkowego,
  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punktach 57 i 58 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.

 3. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

X. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

 1. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.
 2. Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

XI. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Wszelkie informacje związane z rozgrywkami w danym roku będą upubliczniane w komunikatach.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 3 grudnia 2013 roku.
 5. Regulamin został zmodyfikowany 1 kwietnia 2014 (w związku z zatwierdzeniem nowego Regulaminu Klasyfikacyjnego)
Marian Wierszycki
Przewodniczący Komisji Regulaminów Sportowych
Radosław Kiełbasiński
Prezes