Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Normy klas sportowych (do 11.02.2019 r.)

Członkowie PZBS otrzymują klasy sportowe za osiągnięcie odpowiednich wyników w zawodach brydża sportowego. Nadawane są w momencie ich osiągnięcia (pojawienie się w bazie Cezar) i utrzymują ważność do końca następnego roku kalendarzowego.

Wykaz uzyskanych klas sportowych powinien być prowadzony na bieżąco i dostępny dla wszystkich zainteresowanych wraz z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko zawodnika,
  • rok urodzenia,
  • przynależność klubowa,
  • nadana klasa sportowa,
  • podstawa nadania klasy sportowej,
  • data uzyskania klasy sportowej,
  • termin ważności klasy.

Wydawane w miarę potrzeb zaświadczenia o posiadaniu klas sportowych powinny zawierać powyższe dane.

Wykaz imprez stanowiących podstawę do uzyskania klasy sportowej może być korygowany lub uzupełniany na wniosek ZG PZBS.

Interpretacja wykazu norm należy do ZG PZBS.

Wyróżniamy następujące klasy sportowe:

Klasa mistrzowska międzynarodowa Kl. MM
Klasa mistrzowska Kl. M
Klasa pierwsza Kl. I
Klasa druga Kl. II
Klasa trzecia Kl. III

Normy klas sportowych.

1. Mistrzostwa Świata

<

Rodzaj zawodów Zajęte miejsce w zawodach
Kl. MM Kl. M Kl. I Kl. II Kl. III
Drużynowe open 1-5 6-10
Teamów open 1-3 4-6
Drużynowe kobiet i seniorów 1-3 4-6
Teamów mikstów, kobiet i seniorów 1-2 3-4
Drużynowe juniorów i studentów 1-2 3-4 5-6
Drużynowe schools i juniorek 1 2-3
Teamów juniorów 1 2-3 4-6
Teamów schools i juniorek 1 2-3
Par open 1-3 4-6
Par mikstów, kobiet i seniorów 1-2 3-4
Par juniorów i studentów 1 2 3-4
Par schools i juniorek 1 2
Drużynowe młodzików 1 2-3

 

2. Mistrzostwa Europy

Rodzaj zawodów Zajęte miejsce w zawodach
Kl. MM Kl. M Kl. I Kl. II Kl. III
Drużynowe open 1-4 5-8
Teamów open 1-2 3-6
Drużynowe mikstów, kobiet i seniorów 1-2 3-4
Teamów mikstów, kobiet i seniorów 1-2 3-4
Drużynowe juniorów i studentów 1 2-3
Drużynowe schools i juniorek 1-2
Par open 1-2 3-6
par mikstów, kobiet i seniorów 1 2-3
Par juniorów 1 2-3
Par schools i juniorek 1-2
Puchar Europy 1 2-3 4-6
Drużynowe młodzików 1 2-3

3. Mistrzostwa Polski

Rodzaj zawodów Zajęte miejsce w zawodach
Kl. MM Kl. M Kl. I Kl. II Kl. III
DMP Ekstraklasa 1-2 3-4 5-6
DMP I liga 1 2-3
DMP II liga 1 2-3
Teamów open (VP) 1 2-3 4-6
Teamów open (BAM, Patton) 1-2 3-4
Teamów mikstów, kobiet i seniorów 1- 2-3
Teamów juniorów, studentów 1 2-3
Teamów schools i juniorek 1
Par open 1-2 3-6 7-12
Par mikstów, kobiet i seniorów 1 2-3 4-6
Par juniorów, studentów 1 2-4
Par schools i juniorek 1-2
Par korespondencyjnie (cykl roczny) 1-3 4-10 11-20
Indywidualnie 1 2-3

4. Turnieje międzynarodowe w Europie i na świecie (każdorazowo określone na dany rok)

Rodzaj zawodów Zajęte miejsce w zawodach
Kl. MM Kl. M Kl. I Kl. II Kl. III
Teamów (opeN) 1 2-3
Par 1-2 3-8 9-12
inne 1 2-3

5. Turnieje ogólnopolskie

 

Rodzaj zawodów Zajęte miejsce w zawodach
Kl. MM Kl. M Kl. I Kl. II Kl. III
Teamy ujęte w JKS powyżej 50 drużyn 1 2-3
Teamy ujęte w JKS powyżej 30 drużyn 1 2-3
OTP**** 1 2-3 4-6
OTP*** 1 2-3 4-6
OTP** 1 2-3
OTP* 1-2

<

6. Rozgrywki kadrowe (klasyfikacje końcowe)

Rodzaj zawodów Zajęte miejsce w klasyfikacji końcowej
Kl. MM Kl. M Kl. I Kl. II Kl. III
Teamy open 1 2-3
Teamy mikstów, kobiet i seniorów 1 2-3
Teamy juniorów 1 2-3
Teamy juniorek i schools 1
Par open 1-3 4-6
Par mikstów, kobiet i seniorów 1-2 3-4
Par juniorów, juniorek i schools 1 2-3
Par innych 1-2

7. Zdobyte punkty klasyfikacyjne (w rozgrywkach danego roku kalendarzowego)

Tytuł klasyfikacyjny*) WK*) Zdobyte PKL w roku kalendarzowym
Kl. MM Kl. M Kl. I Kl. II Kl. III
Arcymistrz Światowy 24 5 000 4 000
Arcymistrz Międzynarodowy 21-18 5 000 4 000
Arcymistrz 17-12 4 000 3 000 2 000
Mistrz Międzynarodowy 11-7 2 000 1 500
Mistrz Krajowy 5-4 1 000 800
Mistrz Regionalny 3 750 600
Mistrz Wojewódzki 2.5 700 500
Mistrz Okręgowy 2 600 400
Mistrz Klubowy 1.5 400 300
pozostali 1-0 250

*) tytuł i WK wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku