Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikaty Wydziału Gier PZBS

Komunikat dotyczący przeniesienia drużyny do innego klubu

Postępując zgodnie z uchwałą Zarządu nr 45/2018/2016-2020 oraz nr 47/2018/2016-2020 Wydział Gier PZBS przekazuje zasady dotyczące przekazania miejsca w rozgrywkach ligowych do innego Klubu:

  • W przypadku wniosku drużyny o przekazanie miejsca w rozgrywkach ligowych do innego Klubu drużyna przyjmująca zobowiązana jest do podania aktualnych danych licencyjnych, a także informacji o dokonanych i planowanych zmianach personalnych.
  • Do wniosku powinna być dołączona umowa przekazania praw do miejsca w rozgrywkach ligowych.
  • Decyzję o wydaniu lub niewydaniu licencji dla drużyn szczebla centralnego podejmuje Zarząd PZBS po zasięgnięciu opinii Wydział Gier PZBS.
  • Opłata za przekazanie praw do miejsca w rozgrywkach ligowych wynosi 50% opłaty startowej w danej lidze na rzecz organizatora (PZBS dla ligi II i wyższych, WZBS dla III i niższych).

Komunikat dotyczący licencji klubowych 2018/19

Przedłuża się do 30 września 2018 r. termin uzyskania licencji klubowych, które uprawniają do udziału w rozgrywkach szczebla centralnego (ligi II i wyższe). Po tym terminie drużyna nieposiadająca licencji klubowej traci prawo do miejsca w rozgrywkach centralnych.

Stanisław Gołębiowski
Przewodniczący Wydziału Gier PZBS