Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania nr 29 Zarządu PZBS

4 czerwca, 2020, godz. 16:00 – 17:36

Obecni: Witold Stachnik, Marek Małysa, Marcin Wasłowicz, Jacek Grzelczak, Ryszard Łazikiewicz, Stanisław Gołębiowski , Adrian Bakalarz, Artur Wasiak, oraz: Jarosław Molenda (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Michał Klichowicz (Przewodniczący Rady Sędziów), Beata Madej (Dyrektor Biura, od 16:15). Igor Chalupec nieobecny ze względów technicznych.

 1. Prezes przedstawił sytuację w brydżu internetowym, gdzie dzięki pomocy i zaangażowaniu głównie Marcina Wasłowicza, Leny Leszczyńskiej, Aleksandra Krycha i Michała Klichowicza odbywa się bardzo wiele rozgrywek brydżowych.
 2. W związku z odwołaniem wszystkich imprez mistrzowskich w tym roku, musieliśmy złożyć do Ministerstwa Sportu „plan po zmianach”, aby w dużej części utrzymać dofinansowanie z ministerstwa.
 3. Prezes przekazał informację o złożeniu prośby do Ministerstwa Sportu o zgodę na rozegranie Final Four z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności – wcześniej powielone karty poddane kwarantannie (karty użyte w jednym rozdaniu nie będą używane ponownie, ale znowu poddane kwarantannie), maseczki lub przyłbice, ściana pleksi na drugiej przekątnej stołu z zasłoną, gra bez kibiców, cały sprzęt odpowiednio dezynfekowany. Dostaliśmy zgodę na rozegranie finału w czerwcu i wkrótce potem ukazała się informacja o kolejnym etapie rozmrażania sportu z możliwością udziału w turniejach do 150 zawodników. W związku z tym rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem zaleceń PZBS rozgrywania turniejów na żywo. Chcielibyśmy, aby ostateczna wersja przygotowanego dokumentu została zaopiniowana przez Ministerstwo Sportu i Główny Inspektorat Sanitarny. Prezes wyraził opinię, że powinniśmy jak najszybciej uchylić uchwałę o zawieszeniu rozgrywek i przedstawić jak najbardziej bezpieczne warunki dla zawodników biorących udział w turniejach brydżowych.
 4. Prezes zaproponował głosowanie nad dodaniem punktu d2 do Regulaminu Pracy Zarządu.

  Uchwała nr 28/2020/2016-2020<

  W § 7 punkt 3 w Regulaminie Pracy Zarządu dodajemy podpunkt d2:

  W szczególnie pilnych i ważnych sprawach tryb 24 godziny na dyskusję i 24 godziny na głosowanie może ulec skróceniu do 24 godzin przy braku sprzeciwu członków Zarządu. Wtedy nie obowiązuje zakaz dyskusji w trakcie głosowania.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 7 za, 1 wstrzymał się.

 5. Prezes zaproponował aby umorzyć – wzorem EBL i WBF – część składek od wojewódzkich związków. Po dyskusji w której aktywny udział wzięli prezesi wojewódzcy temat odłożono na przyszłe zebrania, gdzie dodatkowo zostanie przedstawiona sytuacja finansowa związku.
 6. Prezes przedstawił propozycję Stanisława Gołębiowskiego, aby zamrozić ranking. Dyskusję na ten temat przełożono na następne zebranie.
 7. Omówiono krótko sytuację rozgrywania Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
 8. Marek Małysa poinformował o uzyskaniu wysokiej dotacji na Brydż 60+.
 9. Prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył posiedzenie.

 

Poprawiony (środa, 17 czerwca 2020 22:38)