Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 34/2020/2016-2020 - modyfikacja wymagań GIS

Uchwała nr 34/2020/2016-2020

  1. Zarząd wprowadza zmodyfikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego „Informacje dla organizatorów i zawodników dotyczące wznowienia działalności brydżowej w związku z COVID-19”, które są załącznikiem do uchwały 29/2020/2016-2020. Dokument ten stanowi „zasady wewnętrzne” w myśl Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS i wszyscy organizatorzy zobowiązani są do jego stosowania.
  2. Zarząd upoważnia Prezesa do dokonywania zmian dotyczących  „Informacji dla organizatorów i zawodników dotyczące wznowienia działalności brydżowej w związku z COVID-19” w przypadku kolejnych modyfikacji otrzymanych od Głównego Inspektora Sanitarnego.

Głosowało 8 członków zarządu - 8 za.

Zmiana dotyczy punktu 9.

Każdy zawodnik musi stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (osobistego wyposażenia ochronnego PPE): osłonę ust i nosa  (z wyjątkiem przyłbicy, chyba, że stosowana jest jednocześnie maseczka i przyłbica maseczkę lub przyłbicę) oraz jednorazowe rękawiczki. Nie ma obowiązku stosowania rękawiczek, jeżeli zawodnik dezynfekuje ręce po każdej rundzie. Niedopuszczalny jest udział zawodnika bez ww. środków ochronnych. Odpowiedzialność za posiadanie środków ochrony spoczywa na uczestniku.

Tekst jednolity „Informacji dla organizatorów i zawodników dotyczących wznowienia działalności brydżowej w związku z COVID-19” znajduje się tutaj: https://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/5780-informacje-dla-organizatorow-i-zawodnikow-dotyczace-wznowienia-dzialalnosci-brydzowej-w-zwiazku-z-covid-19

Poprawiony (piątek, 18 września 2020 16:37)