Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Mistrzostwa Polski Par U-15/U-20 Online 2020

REGULAMIN ROZGRYWEK

 1. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Online 2020, rozgrywane będą na platformie BBO. Ich celem jest popularyzacja brydża sportowego i rywalizacji sportowej w duchu fair play, oraz promowanie aktywności brydżowej wśród dzieci i młodzieży w internecie.
 2. Trzy najlepsze pary w każdej z kategorii wiekowych otrzymają tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski online 2020, oraz medale.
 3. W rozgrywkach może wziąć udział każdy zawodnik, która do 18 lipca zgłosi się podając swój nick BBO (oraz dane osobowe: imię i nazwisko oraz PID). Wszyscy zawodnicy uczestniczący w Drużynowych Mistrzostwach Polski Online – są zwolnieni z obowiązku zgłaszania się (ich nicki będą automatycznie wprowadzone do bazy turniejowej).
 4. W kategorii U-15 mogą grać zawodnicy urodzeni 1 stycznia 2005 i później. W kategorii U-20 – zawodnicy urodzeni 1 stycznia 2000 i później.
 5. Każdy zawodnik z kategorii U-15 może brać udział w zawodach wyższej kategorii wiekowej. W takim przypadku należy zgłosić chęć udziału w wyższej kategorii wiekowej.
 6. Rozgrywki odbywać się będą w formule 6 turniejów, z których do końcowej klasyfikacji liczyć się będą 4 najlepsze zsumowane wyniki procentowe każdej z par (dopuszcza się zaliczenie do klasyfikacji końcowej jednego średniego wyniku z dwóch najlepszych wyników uzyskanych przez partnerów grających oddzielnie w dowolnym z turniejów eliminacyjnych, co oznacza, że do końcowego wyniku wliczać się będą co najmniej 3 wyniki uzyskane przez parę grającą w tym samym zestawieniu).
 7. Ustala się długość turniejów w kategoriach na: 18 rozdań w U-15 i 21 rozdań w U-20 (przewidywany czas gry – 9 minut na rozdanie).
 8. Przed rozpoczęciem każdego turnieju należy zgłosić swój udział poprzez wyszukanie turnieju w bazie turniejów BBO (organizator: tonieponie || nazwa: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Online)
 9. Nie przewiduje się rozstawiania par w turniejach – kojarzenie będzie losowe.
 10. Harmonogram turniejów:
   Kategoria U-20  20 – 25 lipca (poniedziałek – sobota, godz. 15:00)
   Kategoria U-15  26 – 31 lipca (niedziela – piątek, godz. 15:00)
 11. Sprawy sporne przy stole, w szczególności szacowanie wyników rozdań, które zostaną „obcięte” w końcowej fazie gry przez system BBO, będą rozstrzygane przez sędziów: Adriana Bakalarza i Mikołaja Boguckiego oraz koordynatora rozgrywek – Marcina Kuflowskiego
 12. Wszelkie sytuacje związane z etyką gry (zwłaszcza powtarzające się), które mogą budzić uzasadnione wątpliwości, że korzystano z nielegalnych informacji – będą karane nie tylko w ramach prowadzonych Mistrzostw, ale również dyscyplinarnie.
 13. W rozgrywkach obowiązuje Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS.

Witold Stachnik

Prezes Zarządu PZBS

Marcin Kuflowski

Koordynator Mistrzostw