Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania nr 35 Zarządu PZBS

23 marca, 2021, godz. 16:40 – 18:40

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec (od 17:20), Marek Małysa, Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Stanisław Gołębiowski (od 18:10), Artur Wasiak, Jacek Grzelczak, Adrian Bakalarz, Ewa Miszewska – Przewodnicząca Rady Zawodniczej, Beata Madej – dyrektor biura.

Nieobecny: Tomasz Latos.

 1. Pomiędzy zebraniami 34 i 35 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym.

  Uchwała nr 11/2020/2016–2020(2021)

  Zarząd powołuje Jana Sibilskiego na koordynatora ds. młodzieży.

  Głosowało 6 członków Zarządu – 6 za.

  Uchwała nr 12/2020/2016–2020(2021)

  Zarząd zatwierdza wypłatę 440 zł dla Artura Wasiaka (artykuł do Świata Brydża 10-12/2020) – umowa o dzieło 481/2020

  Głosowało 6 członków Zarządu – 4 za, 2 wstrzymało się.

  Uchwała nr 13/2020/2016–2020(2021)

  Zarząd zgadza się na przyszłą wypłatę wynagrodzenia dla Artura Wasiaka za artykuły do Świata Brydża, które ukażą się w pierwszym półroczu 2021 roku.

  Głosowało 6 członków Zarządu – 4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się.

  Uchwała nr 14/2020/2016–2020(2021)

  Zarząd zatwierdza Regulamin Internetowych Drużynowych Mikstowych Mistrzostw Polski Connector 2021.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 6 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się.

  Adrian Bakalarz wyraził zdanie odrębne.
  Powód: Podwyższenie opłat w stosunku do innych turniejów teamowych oraz brak zniżek dla młodzieży.

 2. Prezes zaproponował przesunięcie rozgrywek ligowych na maj 2021. Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie.

  Uchwała nr 15/2020/2016–2020(2021)

  Zarząd przedłuża zawieszenie centralnych rozgrywek ligowych do 9 maja 2021 roku. Dalsza decyzja będzie podjęta do 24 kwietnia 2021 roku. Uwaga: Pierwszy możliwy zjazd, jeżeli to będzie możliwe, odbędzie się 28-30 maja.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 7 za.

 3. Prezes zaproponował odmrożenie rankingu, a pkl-e zdobyte od 1.04.2020 do 31.03.2021 doliczyć do poprzedniego roku. Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie.

  Uchwała nr 16/2021/2016–2020(2021)

  Zarząd „odmraża” ranking PZBS od dnia 1 kwietnia 2021 r. Okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. zostanie dołączony do okresu 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., i wszystkie punkty klasyfikacyjne zdobyte w tych okresach będą zaliczane do rankingu jak punkty z jednego roku (tj. początkowo z wagą 100%).

  Głosowało 8 członków Zarządu – 8 za.

 4. Mazowiecki ZBS zgłosił kandydaturę Marka Michałowskiego na Prezesa PZBS. Kujawsko-Pomorski ZBS wycofał poparcie dla kandydatury Stanisława Latały.

 5. Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes zakończył zebranie.

Poprawiony (niedziela, 06 czerwca 2021 20:13)