Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania nr 38 Zarządu PZBS

Komunikat z internetowego zebrania nr 38 Zarządu PZBS

27 maja, 2021, godz. 18:00 – 21:30

 

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec (do 20:21), Marek Małysa,  Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Stanisław Gołębiowski , Jacek Grzelczak , Adrian Bakalarz,  Beata Madej – dyrektor biura. 

Nieobecny: Tomasz Latos.

 

1. Ewa Miszewska zaproponowała wykreślenie punktu 1. w Regulaminie Kadry Open, Prezes poparł tę zmianę. Stanisław Gołębiowski zaproponował zmianę terminu rozpoczęcia rozgrywek z poniedziałku na niedzielę 20.06.2021 r.

Prezes zaproponował zatwierdzenie Regulaminu Kadry Open z zaproponowanymi poprawkami.

 

Uchwała nr 21/2020/2016–2020(2021)

Zarząd zatwierdza Regulamin Kadry Open.

Głosowało 8 członków Zarządu  - 6 za, 2 wstrzymało się.

 

2. Prezes zaproponował odmrożenie rozgrywek KMP. Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie.

 

Uchwała nr 22/2020/2016–2020(2021)

Zarząd odmraża rozgrywki KMP od 1 czerwca 2021 roku. W roku 2021 nie będzie prowadzona klasyfikacja długofalowa KMP oraz minimalna liczba par klasyfikująca ośrodek zmniejszona jest do 6.

Głosowało 8 członków Zarządu  - 8 za.

3. Prezes zaproponował głosowanie nad wnioskiem Włodzimierza Wali o powołanie Reprezentacji Seniorów.

Uchwała nr 23/2020/2016–2020(2021)

Zarząd powołuje Reprezentację Polski Seniorów na turniej kwalifikacyjny do Drużynowych Mistrzostw Świata 2022 w dniach 23 – 28 sierpnia br. w składzie: Piotr Bizoń – Marek Blat Michał Kwiecień - Włodzimierz Starkowski, Viktor Markowicz – Krzysztof Moszczyński.

Głosowało 8 członków Zarządu  - 7 za, 1 przeciw.

4. Prezes przedstawił propozycję regulaminu - przysłanego przez Grzegorza Pogodzińskiego - Mistrzostw Polski Seniorów w Sławie. Po dyskusji Prezes zaproponował zatwierdzenie organizacji MP Seniorów w Sławie. Regulamin wymaga poprawek, zatwierdzony zostanie w późniejszym czasie po wprowadzeniu wymaganych korekt.

 

Uchwała nr 24/2020/2016–2020(2021)

Zarząd zatwierdza organizację MP Seniorów w Sławie w dniach 28-30 czerwca.

Głosowało 8 członków Zarządu  -  4 za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się.

 

5. Prezes zaproponował zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego.

Uchwała nr 25/2020/2016–2020(2021)

Zarząd zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Głosowało 8 członków Zarządu  -  8 za.

 

6. Prezes przedstawił odwołanie Marka Markowskiego od decyzji Rzecznika Dyscyplinarnego. Jacek Grzelczak wyjaśnił o co chodziło w filmie i udział Wydziału Dyscypliny. Prezes zaproponował głosowanie.

Czy jesteś za wszczęciem postępowania dyscyplinarnego z powództwa Marka Markowskiego?

Głosowało 8 członków Zarządu – 1 za, 4 przeciw, 3 wstrzymało się.

Uchwała nie została podjęta.

7. Prezes przedstawił odwołanie  w związku z listą awansów do Finału OOM. Po dyskusji postanowiono, że sprawą ma się zająć, zgodnie z Regulaminem Eliminacji OOM, Wydział Gier.

8. Prezes poinformował o wpłynięciu odwołania Konrada Ciborowskiego w sprawie pary Konrad Ciborowski-Karol Kraska. Sprawa była konsultowana z kilkoma sędziami, organizator wprowadził zawodnika i rodzica w błąd. Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie.

Czy jesteś za przyjęciem odwołania od decyzji Wydziału Gier w sprawie pary Konrad Ciborowski-Karol Kraska złożonym przez Konrada Ciborowskiego?

Głosowało 8 członków Zarządu – 6 przeciw, 2 wstrzymało się.

Uchwała nie została podjęta.

9. Wznowienie zawodów brydżowych wymaga nowelizacji zasad ich rozgrywania. Adrian Bakalarz i Ryszard Łazikiewicz zaproponowali, aby dopuścić możliwość gry z jednym kompletem kart, pod warunkiem dezynfekcji rąk przed każdą rundą oraz zezwolić na grę bez maseczek przy stoliku brydżowym. Beata Madej ma przygotować nowe zasady.

10. Witold Stachnik i Igor Chalupec podpisali List Intencyjny zorganizowania World Bridge Series Rosenblum, wystąpili do Ministerstwa o dotację w wysokości 1 mln.

11. Prezes poinformował o kosztach związanych z dwoma toczącymi się postepowaniami sądowymi. Trybunał Arbitrażowy PKOL skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia, druga sprawa nadal jest w toku.

12. Prezydium podjęło decyzję o organizacji WZD na żywo, wykluczając jednocześnie organizację WZD na Polinezyjskiej. Nie spotkało się to jednak z aprobatą Zarządu, który zaproponował podjęcie decyzji przez Zarząd.

Uchwała nr 26/2020/2016–2020(2021)

Zarząd zatwierdza organizację WZD na Polinezyjskiej.

Głosowało 10 członków Zarządu – 6 za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się.

13. Ryszard Łazikiewicz poinformował, że w najbliższym czasie złoży rezygnację z funkcji Członka Zarządu. Zbliżają się rozgrywki ligowe, które sędziuje, a Komisja Rewizyjna nie chciała się pochylić nad Jego sprawą.

14. Prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył posiedzenie.