Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

MPMS - Regulamin

REGULAMIN
XXXVI  MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W BRYDŻU SPORTOWYM

Warszawa, 10-13 września 2023

Organizatorem Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej (MPMS) jest: Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowiecki Związek Brydża Sportowego, Warszawski Związek Brydża Sportowego i Akademia Brydża Sp. z o.o. przy współpracy z Polskim Związkiem Brydża Sportowego.

1. Cel Mistrzostw

1.1. Popularyzacja brydża sportowego w środowisku młodzieży szkolnej, która dzięki rozwojowi swoich zainteresowań potrafi spędzić wolny czas z dala od wszelkich zjawisk patologii społecznej;

1.2. Integracja środowiska młodzieży o zainteresowaniach brydżowych

1.3. Rozwijanie rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych: młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca;

1.4. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski Młodzieży Szkolnej oraz najlepszych województw, klubów i szkół.

2. Uczestnicy

2.1. W MPMS mogą startować uczniowie i uczennice szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, również tegoroczni maturzyści.

2.2. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek posiadać ważną legitymację szkolną.

2.3. Zobowiązuje się uczestników do przestrzegania zakazu spożywania alkoholu pod każdą postacią oraz palenia tytoniu (w tym używania e-papierosów) w miejscu i otoczeniu rozgrywek. Wszelkie uchybienia w tym wymiarze skutkować mogą surowymi karami, włącznie z natychmiastowym usunięciem z Mistrzostw oraz skierowaniem wniosku do Wydziału Dyscypliny PZBS.

2.4. Rozgrywki odbywają się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie.

Uczestnik może zamówić pełny pakiet (pakiet p), pakiet z wyżywieniem (pakiet w) oraz zgłosić się bez noclegu i wyżywienia (pakiet 0).

Koszt pełnego pakietu wynosi 450 zł od osoby – trzy noclegi wraz z posiłkami (od kolacji w niedzielę do śniadania w środę).  Osoby, które nie korzystają z noclegu za to korzystają z wyżywienia (pakiet w) – koszt udziału 180 zł – trzy kolacje i trzy obiady.

Noclegi i śniadania – Hotel A&O Warsaw Wola ul. Kasprzaka 18/20

Obiady i Kolacje – w miejscu rozgrywek.

UWAGA! Możliwość rezerwacji pełnych pakietów (450 zł nocleg z wyżywieniem) wyłącznie dla osób, zgłoszonych do dnia 15.08.2023, którzy wnieśli zaliczkę za pobyt (330 zł od osoby).

Wpłaty na nr rachunku AZS Uniwersytet Warszawski 68 1240 6218 1111 0010 4148 2778.

Zgłoszenia według załącznika „Druk Zgłoszenia MPMS 2023” należy kierować na pocztę elektroniczną koordynatora zawodów – Piotr Dybicz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 15.08.2023 w przypadku zamówienia pełnego pakietu oraz do dnia 6.09.2023 w pozostałych przypadkach. Po tych terminach organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zawodników do zawodów.

2.5. Wszystkie ekipy muszą mieć na czas przejazdu i trwania zawodów prawnego opiekuna (ukończone 21 lat).

2.6. Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku przez organizatorów do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

2.7Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz nie ubezpiecza uczestników i osób towarzyszących od nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń losowych.

2.8Uczniowie pierwszych klas szkół ponadpodstawowych mają prawo wyboru startu w poszczególnych konkurencjach zarówno w kategorii szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych.

2.9. W momencie rozpoczęcia turnieju rozgrywanego w ramach MPMS zawodnik ma obowiązek posiadać potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej PZBS na bieżący rok.

2.10. Wszyscy uczestnicy XXXVI Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej (zawodnicy, zawodniczki, sędziowie, osoby towarzyszące) mają obowiązek dostarczyć organizatorowi podpisany druk „Zgoda RODO MPMS 2023

3. System rozgrywek

Zawody zostaną rozegrane w czterech konkurencjach w kategorii szkół podstawowych
 i ponadpodstawowych:

• Turniej par open (na punkty meczowe) – 28 rozdań eliminacyjnych (2*14) oraz 26 rozdań finałowych (13*2) dla najlepszych 14 par. C/O w finale ½ wyniku z eliminacji. W przypadku miejsc dzielonych w pierwszej kolejności liczy się wynik finału, następnie bezpośredni pojedynek w danym etapie, wyniki osiągane w rozdaniach granych na tej samej linii w danym etapie, losowanie.

• Turniej teamów –   6 rund eliminacyjnych  po 6 rozdań oraz  półfinały (10 rozdań) i finał oraz mecz o 3. miejsce ( 10 rozdań)

W turnieju teamów mogą uczestniczyć zespoły złożone z 4  zawodników. Drużyny 5 lub 6 osobowe wyłącznie w sytuacji gdy co najmniej czterech zawodników posiada WK 0,0. W przypadku miejsc dzielonych po eliminacjach liczy się wyższe miejsce w kolejno w poprzednich rundach.

Po zakończeniu eliminacji w półfinałach drużyny grają zgodnie ze schematem (1-4 i 2-3). Wygrani półfinałów grają w finale, przegrani grają mecz o 3 miejsce. W razie remisu o wyższym miejscu decyduje miejsce po eliminacjach. W meczach fazy pucharowej ustala się c/o w impach dla drużyn wyżej klasyfikowanych po eliminacjach na 1/4 różnicy VP.

• Turniej par chłopców i  dziewcząt (na zapis maksymalny – 42 rozdania (3*14) – w przypadku małej liczby par w którejś kategorii, pary będą grały w turnieju wspólnym.

• Turniej par mikstowych (na zapis maksymalny)  – 28 rozdań (2*14)

 

4. Współzawodnictwo

W MPMS będzie prowadzona punktacja w kategoriach województw, klubów i szkół na następujących zasadach:

4.1. Podstawą naliczania punktów w kategoriach województw, klubów i szkół (z podziałem na podstawowe i ponadpodstawowe) jest suma punktów zdobytych przez wszystkie zawodniczki i zawodników we wszystkich konkurencjach Mistrzostw;

4.2. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwa lub więcej klubów lub szkół, o kolejności decyduje wyższa lokata najlepszej pary Turnieju Par na Zapis Maksymalny, grającej w pełnym składzie klubowym lub szkolnym.

4.3. Punkty w poszczególnych konkurencjach wyliczane będą według następującego wzoru: w turniejach par – liczba startujących x3 z obniżką o 4 do połowy startujących par włącznie i dalej z obniżką o 2; w turnieju teamów – liczba startujących x6 z obniżką o 8 do połowy startujących teamów włącznie i dalej z obniżką o 4.

4.4. Premie za czołowe miejsca we wszystkich konkurencjach: 10-8-6-5-4-3-2-1

4.5 Trzy najlepsze kluby i szkoły w obu kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary ufundowane przez Prezesa PZBS.

4.6 W kategorii szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja małych klubów o Puchary Prezesa PZBS (do 8 startujących zawodników z jednego klubu).

5. Sędziowanie

5.1. W MPMS mają zastosowanie właściwe przepisy PZBS.

5.2. W MPMS decyzje sędziego głównego są ostateczne.

6. Nagrody

6.1. Zawodnicy klasyfikowani w poszczególnych konkurencjach na miejscach 1-3 otrzymają medale oraz dyplomy w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

6.2. Trzy pierwsze szkoły podstawowe i  trzy pierwsze szkoły ponadpodstawowe  otrzymają puchary.

6.3. Kluby,  które zdobędą trzy pierwsze miejsca – otrzymają puchary. (Nie ma podziału na kategorie szkół podstawowych i ponadpodstawowych)

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany  systemu rozgrywek oraz zmian w regulaminie
w zależności od liczby zgłoszeń.

7.2. Osoba do kontaktu – Piotr Dybicz, 501-772-380, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.