Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 20/2024/2021-2025 - podwyżka BridgeSpider

Zarząd zatwierdza propozycję BridgeSpider podwyżki Pajączka z 1,60 zł od pary na 2,00 zł od pary.
Podwyżka obowiązuje od 01.04.2024.
 
Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, TL, JG, KK, PJ, PM).