Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania Zarządu nr 36

 

w dniu 13 czerwca 2024 r., godz. 15:30; online

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec, Tomasz Latos (od 16:00), Jacek Grzelczak, Kacper Kopka, Przemysław Maliszewski, Piotr Walczak, Beata Madej, Lena Leszczyńska (pełnomocnik Zarządu ds. komunikacji), Maciej Czajkowski.

Pomiędzy zebraniami 33 i 34 w głosowaniu internetowym zatwierdzono następujące uchwały:

Uchwała nr 46/2024/2021-2025

Zarząd powołuje Aleksandrę Jarosz na Przewodniczącą Wydziału Dyscypliny.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4 członków Zarządu - 3 za, 1 wstrzymał się.

Uchwała nr 47/2024/2021-2025

Zarząd powołuje na wniosek selekcjonera Reprezentację U-21 na DMEJ we Wrocławiu w składzie:

 • Bernard Kula - Jakub Bereza
 • Franciszek Kurlit - Wojciech Bąk
 • Jan Kot - Wojciech Wnuk
 • Para rezerwowa: Jan Łuczeczko - Cyprian Morawski.

Głosowało 6 członków Zarządu - 6 za (IC, PJ, JG, KK, PM, PW).

Uchwała nr 48/2024/2021-2025

Zarząd powołuje na wniosek selekcjonera Reprezentację U-21 na MŚJ we Wrocławiu w składzie:

 • Bernard Kula- Jakub Bereza
 • Franciszek Kurlit-Wojciech Bąk
 • Kacper Kuflowski-Wojciech Okrzesik

Głosowało 6 członków Zarządu - 6 za (IC, PJ, JG, KK, PM, PW).

Uchwała nr 49/2024/2021-2025

Zarząd powołuje na wniosek selekcjonera Reprezentację U-26 na MŚJ we Wrocławiu:

w konkurencji teamów we Wrocławiu w składzie:

 • Jakub Bazyluk
 • Krzysztof Cichy
 • Maciej Kędzierski
 • Tomasz Kiełbasa
 • Patryk Patreuha

oraz w konkurencji par w składzie:

 • Maciej Kędzierski - Tomasz Kiełbasa
 • Jakub Bazyluk - Filip Trojański
 • Maksymilian Grochowski - Piotr Jasiński

Głosowało 6 członków Zarządu - 6 za (IC, PJ, JG, KK, PM, PW).

Uchwała nr 50/2024/2021-2025

Zarząd powołuje na wniosek selekcjonera Reprezentację U-31 na DMEJ we Wrocławiu w składzie:

 • Sophia Baldysz
 • Jakub Andruszkiewicz
 • Aleks Bukat
 • Ryszard Rosikiewicz
 • Edward Sucharda
 • Filip Trojański

Głosowało 6 członków Zarządu - 3 za (IC, PJ, PW), 2 przeciw (JG, PM), 1 wstrzymał się (KK).

Uchwała nr 51/2024/2021-2025

Zarząd powołuje na wniosek selekcjonera Reprezentację U-31 na MŚJ we Wrocławiu:

w konkurencji teamów w składzie:

 • Ryszard Rosikiewicz - Filip Trojański
 • Michał Kaleta - Wojciech Okuniewski
 • Maksymilian Grochowski - Piotr Jasiński

oraz w konkurencji par parę -

 • Michał Kaleta - Wojciech Okuniewski

Głosowało 6 członków Zarządu - 6 za (IC, PJ, JG, KK, PM, PW).

Uchwała nr 52/2024/2021-2025

Zarząd wyraża zgodę na na start teamu pod nazwą Poland 2 w MŚ Juniorów we Wrocławiu, w składzie:

 • Wiktoria Foryś - Maja Trojańska
 • Kaja Pustułka - Natalia Fręchowicz
 • Milena Gryzło - Magdalena Kapała

Głosowało 6 członków Zarządu - 6 za (IC, PJ, JG, KK, PM, PW).

Uchwała nr 53/2024/2021-2025

Zarząd powołuje na wniosek selekcjonera parę rezerwową Reprezentacji U16:

 • Miłosz Polak - Antoni Danek

Głosowało 6 członków Zarządu - 6 za (IC, PJ, JG, KK, PM, PW).

Projekt porządku zebrania nr 36

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania,
 3. Zatwierdzenie protokołu z zebrania nr 35.
 4. Wykonanie budżetu na 30.04.2024.
 5. Umowa z Visoft - tablety.
 6. Omówienie przygotowań do WZD 2024.
 7. Sprawy różne.
  • konferencja esportu w Katowicach
  • wyjazd na WBG
  • pismo ws FF

ad. 1

Prezes Marek Michałowski stwierdził quorum i otworzył zebranie.

ad. 2

Zarząd zatwierdził porządek zebrania.

ad. 3

Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z zebrania nr 35

ad. 4

Marek Michałowski zaprezentował wykonanie budżetu na 30 kwietnia 2024 roku. Nie ma zagrożeń dla jego prawidłowej realizacji.

ad. 5

Beata Madej przedstawiła wstępne negocjacje z firmą Visoft w kwestii zakupu oprogramowania na tablety. Otrzymaliśmy propozycję płatności za każdy turniej lub opcję jednorocznej opłaty za licencję. Dalsze negocjacje będą prowadzone pod kątem podpisania 2-3 letniej umowy z roczną opłatą licencyjną.

ad. 6

Zarząd omówił Protokół Komisji Rewizyjnej. Najbardziej kluczowymi tematami była umowa najmu lokalu na Polinezyjskiej, koszty obsługi prawnej oraz sprawy młodzieżowe.

Koszty wynajmu sal konferencyjnych w Warszawie byłyby dużo wyższe niż strata, która ponosi związek na Polinezyjskiej – odbywają się tam wszystkie rozgrywki kadrowe oraz ostatni zjazd ligowy, a w tym roku Mistrzostwa Teamów Mikstowych.

Zarząd postanowił o wprowadzeniu podwyżek za podnajmowanie sali na Polinezyjskiej oraz zlecił Biuru PZBS przygotowanie stanowiska negocjacyjnego przy wynajmowaniu sali od Spółdzielni na kolejne lata.

Wszystkie sprawy sądowe, które były prowadzone bezpośrednio przez PZBS zostały zakończone, natomiast koszty prawne są bardzo wysokie, nawet przy zasięganiu opinii w poszczególnych sprawach. Zarząd wypracuje stanowisko i podejmie próbę negocjacji sposobu naliczania opłat za obsługę prawną Związku – z założenia Związek musi posiadać obsługę prawną.

Wszystkie sprawy organizacyjne na WZD są już przygotowane, brakuje tylko wielu potwierdzeń delegatów w kontekście ich obecności na walnym.

ad. 7

 • W dniach 6-7.06.2024 Jakub Wojcieszek reprezentował PZBS w Central Europe Gamedev & E-Careers Festival w Katowicach. Po wstępnych rozmowach z organizatorem Jakub zaproponował, aby kolejne FF zorganizować w Katowicach w trakcie kolejnej edycji festiwalu, na terenie wydarzenia, a wcześniej zaprosić organizatora na I zjazd Ekstraklasy .

  Zarząd zdecydował o zaproszeniu organizatora festiwalu na I zjazd Ekstraklasy, decyzja o organizacji w Katowicach FF zostanie podjęta po ustaleniu terminu kolejnego festiwalu Central Europe Gamedev & E-Careers.

 • Przemysław Maliszewski przedstawił informację o podpisaniu umowy sponsoringowej na wyjazd Reprezentacji Open na WBG do Buenos Aires, pozostałe dwie umowy są w trakcie negocjacji.

  Marek Michałowski poinformował, że mamy też częściowego sponsora dla Reprezentacji Kobiet, wygląda na to, że wszystkie reprezentacje pojadą do Argentyny.

 • Maciej Czajkowski jako sędzia Final Four przedstawił kwestie sędziowskie podczas rozgrywek. Zarząd omówił pismo ws FF i zdecydował o przekazaniu go do Głównej Komisji Sędziowskiej z prośbą o opinię.

Kolejne zebranie Zarządu odbędzie się online na 8 sierpnia 2024 o godz. 12:00.

Marek Michałowski stwierdził wyczerpanie porządku zebrania i je zakończył.