Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

37. Rzeszowski Mityng Brydżowy

 

12-14 czerwca 2015 

 

Hotel Prezydencki

ul. Podwisłocze 48

Rzeszów

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI TEAMÓW BAM

 1. W turnieju mogą brać udział zespoły 4-6 osobowe.
 2. Turniej jest liczony systemem Board-A-Match (Punkt Za Rozdanie).
  • Różnica w zapisie 10 punktów = rozdanie wygrane 2:0
  • Przy remisie rozdanie jest punktowane 1:1
 3. W każdej fazie turnieju drużyny zachowują swój dorobek punktowy, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej
 4. Turniej składa się z 3 faz
  1. Faza I – eliminacje. Drużyny zostaną rozstawione metodą pętelkową w grupach 4 drużynowych.
   1. Etap 1 – sesja w grupach 3 mecze po 3 rozdania
   2. Etap 2 – 4 mecze po 3 rozdania bez powtórzeń z opóźnieniem 1 rundy
   3. Etap 3 – 2 mecze po 3 rozdania bez powtórzeń wg wyniku. 
    Do półfinału A awansuje 40% teamów (liczba podzielna przez 4). 
    Dokładna liczba awansujących teamów zostanie podana przez Sędziego Głównego po rozpoczęciu imprezy. 
    Pozostałe teamy grają w półfinale B.
  2. Faza II - półfinały A i B. Drużyny zostaną rozstawione metodą pętelkową według dotychczasowych wyników w grupach 4-drużynowych.
   1. Etap 1 – sesja w grupach 3 mecze po 3 rozdania
   2. Etap 2 – 4 mecze po 3 rozdania bez powtórzeń z opóźnieniem 1 rundy
   3. Etap 3 – 2 mecze po 3 rozdania bez powtórzeń wg wyniku.
    W obu fazach stwierdzenie „bez powtórzeń” dotyczy tylko danej fazy.
    Do finału awansuje 7 drużyn z półfinału A i 3 drużyny z półfinału B. 
    Carry-over w finale dla drużyn z półfinału B równa się liczbie punktów drużyn odpowiednio z miejsc 5, 6 i 7 z półfinału A.
  3. Faza III – finał. Każdy z każdym 9 meczów po 3 rozdania.
 5. BYE za nierozegrane rozdanie wynosi 1.2 pkt
 6. Zróżnicowanie miejsc dzielonych w każdej fazie gry:
  1. większa liczba punktów zdobytych w bezpośrednim meczu/meczach,
  2. wyższa lokata w poprzedniej rundzie,
  3. wyższa suma punktów wszystkich przeciwników, tzw. Punkty Szwajcarskie
  4. losowanie.
 7. O wszelkich sprawach nieujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny.
 8. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.

INFORMACJE OGÓLNE

Sędzia Główny Rzeszowskiego Mityngu Brydżowego 2015 – Sławomir Latała 
Sędzia Komputerowy - Maciej Czajkowski 
Informacje organizacyjne - Ilona Bobko (tel 604 501 253), Marek Pietraszek (tel. 606 100 549)
 

 1. Rzeszowski Mityng Brydżowy zostanie rozegrany w dniach 12-14 czerwca 2015 roku w Hotelu Prezydent w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 48
 2. We wszystkich turniejach obowiązują następujące założenia:
  1. obowiązują przepisy MPB i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS), z tym że wolno stosować konwencje „Multi” po każdym otwarciu 1♣
  2. każda para powinna posiadać kartę konwencyjną
  3. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia na sali gry
  4. obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu na sali gry
  5. obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych na sali gry
  6. wszystkie sprawy sporne nieobjęte niniejszym Regulaminem wynikłe w trakcie trwania Kongresu rozstrzyga Sędzia Główny
 3. Osoby zgłaszające swój udział w turniejach, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku jako uczestnika imprezy
 4. W czasie trwania Półfinałów i Finałów MPT oraz podczas GPPP będzie przeprowadzona przez operatorów BBO transmisja internetowa na wyznaczonych przez organizatorów stołach.

WPISOWE

Otwarte Mistrzostwa Polski Teamów BAM o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa

Wpisowe (eliminacje + półfinał) od każdego zawodnika zgłoszonego do teamu. 
Niezrzeszony – 70 zł + 10 zł; członek PZBS – 50 zł + 10 zł; ulgi PZBS – 40 zł + 10zł; juniorzy ur. w roku 1994 i młodsi – 20 zł + 10 zł.
W Finale drużyny opłacają wpisowe w wysokości 50 zł od zawodnika (bez zniżek). 
Wpisowe do tej fazy zostanie przeznaczone na nagrody w turnieju teamów.

Turniej Par o Puchar Przewodniczącego Miasta Rzeszowa maksy

Niezrzeszony – 60 zł; członek PZBS – 40 zł; ulgi PZBS – 30 zł; juniorzy ur. w roku 1994 i młodsi – 15 zł.

Budimex Grand Prix Polski Par OTP*** o Puchar Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

Niezrzeszony – 80 zł + 10 zł; członek PZBS – 65 zł + 10 zł; senior, junior – 50 zł + 10 zł; juniorzy ur. w roku 1994 i młodsi – 20 + 10 zł.

NOCLEGI

Hotel Prezydencki (Rzeszów ul. Podwisłocze 48) na czas trwania Mityngu na hasło brydż zapewnia noclegi w cenie 200zł/pokój 2 osobowy ze śniadaniem.

Rezerwacji noclegów można dokonać telefonicznie lub mailowo: http://www.hoteleprezydenckie.pl/kontakt

Recepcja 
+48 17 860 65 00
+48 17 860 65 16

PROGRAM

Piątek 12 czerwca godz. 17.00 Otwarte Mistrzostwa Polski Teamów BAM o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa Faza eliminacyjna 27 rozdań

Sobota 13 czerwca godz. 9.30 MPT Półfinały A i B 27 rozdań

Sobota 13 czerwca godz. 16.00 MPP Finał 27 rozdań

Sobota 13 czerwca godz. 16.00 Turniej Par na maksy o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa (30 rozdań)

Niedziela 14 czerwca godz. 10.00 Budimex Grand Prix Polski Par OTP*** o Puchar Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

NAGRODY

Otwarte Mistrzostwa Polski Teamów BAM o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa

1 miejsce min 3 000 zł 
2 miejsce min 1 200 zł 
3 miejsce min 1 000 zł

Budimex Grand Prix Polski Par OTP*** o Puchar Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 
1 miejsce min 4 000 zł 
2 miejsce min 2 000 zł 
3 miejsce min 1 000 zł 
Łączna kwota dofinansowania do miejsc 1-3 nie mniej niż 3 000 zł

Turniej Par na maksy o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa 
1 miejsce 1 000 zł

W turniejach par nagrody przyznawane są w każdej konkurencji dla co najmniej 10% startujących par, z tym, że nagrody główne zdobywa 7% (z zaokrągleniem w górę) startujących uczestników, a nagrody specjalne 3% (z zaokrągleniem w górę) startujących uczestników. 
Nagrody specjalne są przyznawane uczestnikom, którzy nie wygrali nagród głównych Nagrody specjalne zdobywają uprawnione do tego pary, które uzyskały minimum średni wynik w turnieju. W przypadku, gdy żadna z par walczących o nagrodę specjalną nie uzyska średniego wyniku, nagroda specjalna przechodzi do funduszu nagród głównych.

Nagrody specjalne są przyznawane (pod warunkiem startowania w danym turnieju min. 5 par w danej kategorii) w następujących kategoriach:

 • najlepsza para mikstowa (kobieca),
 • popularna do 1,5 WK na osobę
 • juniorska

Dodatkowa nagroda specjalna organizatora w GPPP dla najlepszej pary studentów/pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wysokości nagród za kolejne miejsca oblicza się z klucza: 1 m-ce 10pkt, 2 m-ce – 7pkt, 3 m-ce 6 pkt 5 m-ce – 4 pkt, następne – 3 pkt. 
Nagrody specjalne 2- pkt 
Nagrody od piątej do ostatniej mogą być między sobą nieznacznie różnicowane. 
Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty wg klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na nagrody (50% z puli głównej) dzieli przez sumę punktów powyższego klucza. Otrzymaną wartość mnoży się przez poszczególne wartości klucza, by otrzymać wysokości poszczególnych nagród (zaokrąglenie kwoty do decyzji organizatora). Miejsca gwarantowane dofinansowane są z puli organizatora

 

Link do strony organizatora

 

 

Poprawiony (niedziela, 14 czerwca 2015 08:44)