Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

XIX Mistrzostwa Polski Nauczycieli

 

POD HONOROWYM PATRONATEM PANA RYSZARDA KOWALIKA PREZESA OKRĘGU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

 1. Cel:

  Propagowanie brydża sportowego wśród pracowników oświaty i nauki.

 2. Organizatorzy:
  • Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
  • Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grudziądzu, ul. Chełmińska 104, tel. 56 465 85 55 lub 697 022 311
 3. Uczestnictwo i zasady mistrzostw:
  • W mistrzostwach mogą uczestniczyć pracownicy oświaty i nauki /kobiety i mężczyźni/ ewentualnie emeryci wymienionych resortów.
  • Mistrzostwa zostaną rozegrane w konkurencji par i teamów.
  • Obowiązują międzynarodowe przepisy brydża porównawczego.
  • Dopuszcza się możliwość grania dowolnym systemem pod warunkiem posiadania karty konwencyjnej.
 4. Termin i miejsce:

  29.06. - 30.06. - 01.07. 2015 r.; Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu, ul. Hallera 37 wg programu :

  dn. 29 czerwca 2015 r. /poniedziałek/
  • godz. 14.00 – 15.00 - obiad
  • godz. 16.00 - otwarcie Mistrzostw, sesja I turnieju par
  • godz. 20.00 - kolacja z organizatorami
  dn. 30 czerwca 2015 r. /wtorek/
  • godz. 7.30 – 8.30 - śniadanie
  • godz. 8.30 - sesja II turnieju par
  • godz. 13.00 – 14.00 - obiad
  • godz. 14.00 – 15.30 - spacerkiem po Starówce Grudziądza
  • godz. 16.00 - sesja III turnieju par
  • godz. 20.00 - kolacja
  • godz. 21.00 - turniej teamów /3 – 4 rundy/
  dn. 01 lipca 2015 r. /środa/
  • godz. 7.30 - 8.15 - śniadanie
  • godz. 8.30 - wręczenie nagród / Turniej Par/; d.c. turniej teamów
  • godz. 13.00 - zakończenie Mistrzostw; obiad
 5. Komisja sędziowska:
  • Mistrzostwa prowadzi sędzia PZBS.
  • Powołuje się z uczestników komisję odwoławczą.
  • Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne.
 6. Finansowanie:

  Koszt udziału w mistrzostwach wynosi : 180 zł od osoby /słownie –stoosiemdziesiątzłotych-/ i obejmuje:

  • zakwaterowanie: 2 noclegi
  • wyżywienie: 3 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania
  • nagrody rzeczowe, okolicznościowe plakietki, dyplomy oraz inne koszty organizacyjne.

  Wpłaty należy dokonać w terminie do 12 czerwca 2015 r. na nasze konto : Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału, ul. Chełmińska 104, 86 – 300 Grudziądz. PKO BP S.A. O/Grudziądz nr 24 1020 5040 0000 6102 0071 0111 z dopisem : ” XIX MPN w BS”

  UWAGA : W wypadku dużej liczby chętnych /ponad 50 par/ organizatorowi przysługuje prawo kwalifikowania wg kolejności wpływu wpłat. Pierwszeństwo mają członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 7. Nagrody

  Turniej par:

  • za I – III m puchary, upominki rzeczowe
  • za I - VI m dyplomy
  • upominek i dyplom dla najlepszego „miksta” – jeżeli para mieszana nie zajmie miejsc I - III

  Turniej teamów:

  • za I - III m upominki indywidualne, puchary i dyplomy dla jednostek zgłaszających.
 8. Inne:

  Uczestnicy winni zgłosić się w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu ul. Hallera 37, dn. 29 czerwca 2015 r. /poniedziałek/ do godz. 14.00.

Zapraszamy

Poprawiony (piątek, 12 czerwca 2015 08:15)