Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 24/2023/2021-2025 - MPP Mikst 2023

Zarząd zatwierdza organizację MP Par Mikstowych przez PZBS w Warszawie, w terminie 8-9.07.2023.

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, JG, KK, PJ, PM, PW).