Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 45/2023/2021-2025 - współpraca z Fundacją "Bridge for People"

Zarząd zatwierdza projekt współpracy PZBS z Fundacją "Bridge for People" w zakresie Brydża 60+.

Szczegóły zostaną dopracowane w stosownej umowie.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, TL, JG, KK, PJ, PM).