Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 47/2023/2021-2025 - PM dla Kadry Mikstowej

Zarząd zatwierdza przyznanie 0,5 PM za wygranie trzeciego etapu Kadry Mikstowej A .

Głosowało 5 człnków Zarządu - 4 za (MM, IC, KK, PM), 1 przeciw (JG).