Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin MPJ 2023

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów 19-21 oraz Juniorów 22-25 - Projekt

 1. W MPJ 19-21 mogą startować wyłącznie zawodnicy urodzeni w latach 2002 - 2004, a w MPJ 22-25 – zawodnicy z roczników 1998-2001. Wszyscy zawodnicy muszą być zarejestrowani w Polskim Związku Brydża Sportowego, z opłaconą składką za rok 2023.
  W przypadkach uzasadnionych osobiście przez zawodniczkę/zawodnika w formie pisemnej (także email) Organizator lub podmiotowo właściwy przedstawiciel PZBS /np. koordynator ds. Młodzieży/ wyraża zgodę na możliwość gry w kategorii wyższej podczas całych Mistrzostw pod warunkiem dostarczenia przez zawodnika zgody klubu na przeniesienie.

 2. Zawody zostaną rozegrane w dniach 20-22 października 2023 r. w Hali Sportowej przy hotelu Gem – Wrocław ul. Mianowskiego 2B

 3. Organizatorem Mistrzostw jest Polski Związek Brydża Sportowego, Dolnośląski Związek Brydża Sportowego oraz KS AZS Wratislavia.

 4. Dyrektorem organizacyjnym Mistrzostw jest Stanisław Gołębiowski ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 601795136).

 5. W turnieju obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego oraz regulacje Polskiego Związku Brydża Sportowego.

 6. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3, otrzymują medale, puchary i tytuły Mistrzów, Wicemistrzów i II Wicemistrzów Polski Juniorów.

 7. Turniej Par Mikstowych zostanie rozegrany na dystansie ok. 40 rozdań. O systemie rozgrywek (w zależności od liczby startujących par) poinformuje Sędzia Główny przed rozpoczęciem turnieju.

 8. Turniej Par dziewcząt będzie rozgrywany wspólnie w obu kategoriach z końcowymi wynikami oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej na dystansie ok. 50 rozdań

 9. Turnieje Par Chłopców (kat. 19-21) i Open (kat. 22-25) zostaną rozegrane na dystansie 60 rozdan podzielonych na minisesje 10-rozdaniowe. W ostatniej minisesji zostanie dokonany podział na dwa finały (wspólne maksowanie):

  • Finał A zamknięty dla pierwszych 10 par;

  • Finał B dla par z miejsc poniżej 10.

  Wszyscy z zaliczeniem wcześniejszych wyników.

  W przypadku niewystarczającej liczby par, sędzia główny może wyznaczyć inny system przeprowadzenia rozgrywek, co zostanie ogłoszone bezpośrednio przed rozpoczęciem gry.

 10. Turniej Teamów zostanie rozegrany na dystansie 9 rund po 6 rozdań. Teamy zostaną podzielone na grupy czterodrużynowe. Rozstawienie w grupach metodą pętelkową zgodnie z sumą WK teamu.

  • rundy 1-3 – w grupach;

  • rundy 4–8 dokładnie według wyników (bez powtórzeń);

  • runda 9 – dokładnie według wyników (z możliwymi powtórzeniami).

 11. W turnieju teamów mogą startować:

  • w kategorii 19-21 zespoły 4-osobowe;

  • w kategorii 22-25 zespoły 4-6-osobowe.

  Aby zdobyć tytuł Mistrza lub I/II Wicemistrza Polski Juniorów, trzeba rozegrać minimum 50% rozdań przewidzianych do rozegrania.

 12. W kat. 19-21 lat – za uzyskane wyniki zostaną przyznane punkty w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego.

 13. Obsadę sędziowską zobowiązuje się do nakładania kar (łącznie z wykluczeniem z gry) za przewinienia przeciwko etyce i dobrym obyczajom.

 14. Odwołania od decyzji sędziowskich oraz wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny. Od decyzji Sędziego Głównego nie przysługuje prawo do odwołania.

DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE:

W MPJ obowiązują ograniczenia systemowe jak dla kategorii 3 wg Polityki Systemowej. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia Główny.

RESTRYKCJE:

W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.

Zakazuje się:

 • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany;

 • palenia papierosów w miejscach niedozwolonych;

 • spożywania i przebywania na miejscu rozgrywek pod wpływem alkoholu (dotyczy zawodników i opiekunów);

 • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

Niezastosowanie się do powyższych restrykcji może spowodować wymierzenie kary porządkowej lub wykluczenie z zawodów.

ETYKA I DOBRE OBYCZAJE:

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów, zachowania sportowej postawy i właściwego postępowania wobec przeciwników i partnera.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

HARMONOGRAM MPJ 19-21 i 22-25:

Piątek, 20.10.2023

12:00 – Turniej Par Mieszanych -1sesja

13.30 – obiad

14.30 – 2 sesja

16.00 – 3 sesja

17:30 – 4 sesja

19:00-20.00 Kolacja

20.00 – Turniej Par open / chłopców / dziewcząt  1-sesja

Sobota, 21.10.2023

9:30-14:00 Turniej Par open / chłopców / dziewcząt  (3 x 10 rozdań)

14:00-15:00 obiad

15:00-18:00 Turniej Par open / chłopców (2 x 10 rozdań)

15.00-16.30 Turniej Par dziewcząt (1 x 10 rozdań)

18:00-18:45 kolacja

18.45-21:30 Turniej Teamów (3 mecze x 6 rozdań)

Niedziela, 22.10.2023

9:00-14:30 Turniej Teamów (6 meczów x 6 rozdań)

14:30-15:00 obiad

15:00 Ceremonia Zakończenia Mistrzostw Polski

Miejsce Rozgrywek

Hala sportowa, Hotel Gem Wrocław ul. Mianowskiego 2B

Opłata za udział w MPJ

 • 380 zł (od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę ) noclegi w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe - CKS Wrocław. ul. Boczna 12-(pokoje 2,3 osobowe)
 • 550 zł noclegi hotel Gem w pokoju 2,3 osobowym
 • Wyżywienie 155 zł(obiad -35zł,kolacja-25 zł )
 • obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie (nie później niż do 15 października 2023) e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • osoby niezgłoszone do zawodów w terminie – ponoszą bezwzględnie dodatkową opłatę startową w wysokości 30 zł

Kontakt:

Stanisław Gołębiowski tel. 601 795 136, 509 993 242