Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Butler w ligach centralnych

W ligach centralnych prowadzonych jest kilka klasyfikacji Butlera:

  1. Tradycyjne “butlery” ("trad.") poszczególnych grup ligowych (jak zwykle).

  2. Tradycyjne “butlery” łączone: I lig, II lig, łącznie I i II lig

  3. “Butlery znormalizowane” ("znorm.") poszczególnych grup ligowych (patrz niżej)

 

Odnośniki do poszczególnych klasyfikacji:


Co to jest "butler znormalizowany"?

Butler znormalizowany to klasyfikacja indywidualna oparta o klasyfikację butlera obliczaną tradycyjnie w turniejach teamów. Jej zadaniem jest skorygowanie wpływu poziomu przeciwników, z którymi poszczególne pary rozgrywają segmenty meczów, na wynik w klasyfikacji butlera. Wyniki par grających regularnie na silniejsze pary mają w klasyfikacji znormalizowanej wyższą wartość niż wyniki par grających na pary słabsze.

Jak obliczany jest "butler znormalizowany"?

  1. Wszystkie wyniki tradycyjnej klasyfikacji butlera przeliczane są na IMP/rozdanie.

  2. Ekstremalne wyniki, zarówno dodatnie, jak i ujemne (przekraczające 2.00 IMP/rozdanie) są spłaszczane - powyżej tej granicy zaliczana jest tylko część (25%) wyniku.

  3. Do wyniku każdej pary w IMP/rozdanie dodawana jest część (50%) średniego wyniku na rozdanie przeciwników (z tradycyjnej klasyfikacji butlera). Średni wynik na rozdanie przeciwników jest średnią arytmetyczną wyników obu przeciwników, jeśli nie grają oni w stałych zestawieniach.

  4. Wynik każdej pary przeliczany jest z powrotem na sumaryczny wynik w danym segmencie i takiej formie prezentowany w klasyfikacji.

  5. Każdy kolejny rozegrany segment wpływa na normalizację wszystkich dotychczas rozegranych segmentów, czyli wyniki z ostatniego meczu sezonu zmieniają również znormalizowaną klasyfikację nawet z pierwszego meczu.

Skąd to się wzięło?

Z Australii.