Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Kadra Rejonowa 2020

Kadra Rejonowa

 1. Rozgrywki KR powinny być przeprowadzone do dnia 15.01.2020 r.
 2. Zasady przeprowadzenia rozgrywek określają Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego. Awans z danego województwa możliwy jest tylko w przypadku rozegrania wojewódzkiej kadry rejonowej.
 3. Prawo startu w rozgrywkach mają wszyscy zawodnicy, którzy mają opłaconą składkę za rok 2020.
 4. Liczba miejsc awansowych dla okręgów podana jest w tabeli:
  DS 5 LU 2 PD 2 SW 2
  KP 3 MA 7 PK 2 WM 3
  LB 3 MP 4 PM 4 WP 5
  LD 3 OP 2 SL 4 ZP 3
 5. Awans do Kadry Krajowej mogą uzyskać tylko te pary, które zajęły miejsca w górnej połowie sklasyfikowanych par w turnieju wojewódzkim.
 6. Zarząd WZBS przedstawia listę par uprawnionych do uczestnictwa w KK do dnia 15.01.2020 r.
 7. Jeżeli liczba rozegranych rozdań w Kadrze Rejonowej jest większa niż 38, to punkty klasyfikacyjne przyznawane są jako 15% aPKL finału centralnego Mistrzostw Polski Par. Punkty klasyfikacyjne według pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS otrzymuje 50% startujących par. Pozostali uczestnicy otrzymują 1 aPKL.

Kadra Krajowa

 1. Rozgrywki Kadry Krajowej będą przeprowadzone w dniach 07-09.02.2020 r.
 2. Do rozgrywek Kadry Krajowej awansują pary z Kadry Rejonowej.
 3. Bez wcześniejszych eliminacji uprawnione do gry w KK są pary złożone z zawodników z zawodników zajmujących miejsca 1 do 300 w Notowaniu IV 2019 Rankingu PZBS lub posiadających łączny współczynnik klasyfikacyjny co najmniej 18 WK, a każdy indywidualnie co najmniej 5 WK.
 4. Do Kadry Krajowej na wniosek selekcjonerów mogą zostać zgłoszone reprezentacyjne pary juniorskie.

 

Witold Stachnik
Prezes Zarządu PZBS