Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Butlery w ligach centralnych

W ligach centralnych, podczas round-robin prowadzona jest klasyfikacja Butlera:

  1. Tradycyjne “butlery” ("trad.") poszczególnych grup ligowych (jak zwykle).

  2. Tradycyjne “butlery” łączone: I lig, II lig, łącznie I i II lig

  3. Każda z klasyfikacji przeliczana jest również w formie “butlera znormalizowanego” ("znorm." - patrz niżej)

 

Odnośniki do poszczególnych klasyfikacji:

Grupa Wyniki RR Butler Butler znorm.
Ekstraklasa wyniki butler butler znorm.
I liga grupa N wyniki butler butler znorm.
grupa S wyniki butler butler znorm.
butlery łączone butler butler znorm.
II liga grupa NE wyniki butler butler znorm.
grupa NW wyniki butler butler znorm.
grupa SE wyniki butler butler znorm.
grupa SW wyniki butler butler znorm.
butlery łączone butler butler znorm.
I + II liga - butlery łączone butler butler znorm.

Co to jest "butler znormalizowany"?

Butler znormalizowany to klasyfikacja indywidualna oparta o klasyfikację butlera obliczaną tradycyjnie w turniejach teamów. Jej zadaniem jest skorygowanie wpływu poziomu przeciwników, z którymi poszczególne pary rozgrywają segmenty meczów, na wynik w klasyfikacji butlera. Wyniki par grających regularnie na silniejsze pary mają w klasyfikacji znormalizowanej wyższą wartość niż wyniki par grających na pary słabsze.

Jak obliczany jest "butler znormalizowany"?

  1. Wszystkie wyniki tradycyjnej klasyfikacji butlera przeliczane są na IMP/rozdanie.

  2. Ekstremalne wyniki, zarówno dodatnie, jak i ujemne (przekraczające 2.00 IMP/rozdanie) są spłaszczane - powyżej tej granicy zaliczana jest tylko część (25%) wyniku.

  3. Do wyniku każdej pary w IMP/rozdanie dodawana jest część (50%) średniego wyniku na rozdanie przeciwników (z tradycyjnej klasyfikacji butlera). Średni wynik na rozdanie przeciwników jest średnią arytmetyczną wyników obu przeciwników, jeśli nie grają oni w stałych zestawieniach.

  4. Wynik każdej pary przeliczany jest z powrotem na sumaryczny wynik w danym segmencie i takiej formie prezentowany w klasyfikacji.

  5. Każdy kolejny rozegrany segment wpływa na normalizację wszystkich dotychczas rozegranych segmentów, czyli wyniki z ostatniego meczu sezonu zmieniają również znormalizowaną klasyfikację nawet z pierwszego meczu.

Skąd to się wzięło?

Z Australii.