Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Ekstraklasa 2018/19 - komunikat początkowy

1. W rozgrywkach ekstraklasy uczestniczy 16 drużyn.
2. Zasady awansów i spadków:
    2.1. Miejsca 1-10 - utrzymanie w ekstraklasie;
    2.2. Miejsca 11-12 - baraż o utrzymanie w ekstraklasie;
    2.3. Miejsca 13-16 - spadek do I ligi.
3. Rundę zasadniczą rozgrywek systemem "każdy z każdym" (round-robin, RR) przeprowadza się w dwóch zjazdach; 8 meczów w pierwszym, 7 w drugim.
    3.1. Każdy mecz składa się z 2 segmentów po 12 rozdań.
    3.2. Obowiązuje gra na wspólnych rozdaniach, prowadzi się klasyfikację Butlera.
4. Po zakończeniu RR rozgrywa się mecze play-off.
    4.1. Drużyny z miejsc 1-8 walczą o medale DMP, drużyny 9-16 - o utrzymanie.
    4.2. Każdy mecz składa się z 6 segmentów po 12 rozdań (z wyjątkiem finału - 8 segmentów - i meczu o III miejsce - 4 segmenty). Uczestnicy mogą w porozumieniu z sędzią zmniejszyć dystans meczu; w takim przypadku C/O pozostaje bez zmian.
    4.3. Carry-over (C/O) jest liczone w IMP i wynosi 40% różnicy VP zawsze dla drużyny z lepszego miejsca po 15 meczach.
    4.4. Każdy mecz rozgrywa się innymi rozkładami rozdań.
    4.5. Ilekroć dwie drużyny kończą sezon meczami opisanymi w tym samym podpunkcie punktu 5, podział należnych dwóch miejsc w końcowej klasyfikacji następuje na podstawie kolejności w RR. Wyjątkiem jest podział miejsc 11-12 - jeśli dokładnie jedna z dwóch drużyn wygra swój mecz barażowy, zajmuje miejsce 11.
    4.6. Wydział Gier może wyrazić zgodę na rozegranie meczu play-off we wcześniejszym terminie na wniosek obu zainteresowanych drużyn. W takim przypadku PZBS nie pokrywa kosztów organizacyjnych ani sędziowskich.
    4.7. W każdej parze segmentów (1-2, 3-4, 5-6, w finale również 7-8) obowiązuje ograniczenie liczby zawodników występujących w danej drużynie do 6.
5. Obowiązuje następujący schemat rozgrywek play-off (ilustracja graficzna):
    5.1.1. Drużyny z miejsc 2-3 grają przeciwko sobie.
    5.1.2. Drużyna z miejsca 5 wybiera przeciwnika z miejsc 7-8, drużyna z miejsca 6 gra z pozostałą. Przegrani kończą sezon na miejscach 7-8.
    5.1.3. Drużyna z miejsca 9 wybiera przeciwnika z miejsc 11-12, drużyna z miejsca 10 gra z pozostałą. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 9-10.
    5.1.4. Drużyny z miejsc 13-14 grają przeciwko sobie.
    5.1.5. Drużyny z miejsc 15-16 grają przeciwko sobie. Przegrany kończy sezon na miejscu 16.
    5.2.1. Przegrany z meczu z punktu 5.1.1 wybiera przeciwnika spośród zwycięzców meczów z punktu 5.1.2, drużyna z miejsca 4 gra z pozostałą. Przegrani kończą sezon na miejscach 5-6.
    5.2.2. Przegrany z meczu z punktu 5.1.4 gra przeciwko zwycięzcy meczu z punktu 5.1.5. Przegrany kończy sezon na miejscu 15.
    5.3. Przegrani z meczów z punktu 5.1.3 grają przeciwko zwycięzcom meczów z punktów 5.1.4 i 5.2.2. Prawo wyboru przeciwnika ma drużyna z najwyższego miejsca w RR. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 11-12, a przegrani - na miejscach 13-14.
    5.4. Drużyna z miejsca 1 wybiera przeciwnika spośród zwycięzców meczów z punktu 5.2.1, zwycięzca meczu 5.1.1 gra z pozostałą.
    5.5. Zwycięzcy meczów z punktu 5.4 grają przeciwko sobie o podział miejsc 1-2, a przegrani - o podział miejsc 3-4.
6. Mecze barażowe zostaną rozegrane w 6 segmentach po 12 rozdań. Carry-over wynosi 7,2 IMP dla drużyny z wyższej ligi. Uczestnicy mogą w porozumieniu z sędzią zmniejszyć dystans meczu; w takim przypadku C/O pozostaje bez zmian. Szczegóły zostaną ogłoszone w odrębnym komunikacie.
7. Przed rozpoczęciem segmentu każda para powinna przedłożyć przeciwnikom dwa egzemplarze karty konwencyjnej.
8. Czas na rozegranie 12-rozdaniowego segmentu wynosi 110 minut. Godziny rozpoczęcia poszczególnych segmentów:
    8.1. pierwszy zjazd: w piątek i sobotę o 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:30, 21:30, w niedzielę o 9:00, 11:00, 13:30, 15:30;
    8.2. drugi zjazd: w piątek o 15:00, 17:00, 19:30, 21:30, w sobotę o 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:30, 21:30, w niedzielę o 9:00, 11:00, 13:30, 15:30;
    8.3. trzeci zjazd (play-off): w piątek o 20:00, 22:00, w sobotę o 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:30, 21:30, w niedzielę o 9:00, 11:00, 13:30, 15:30.
9. W rozgrywkach obowiązują właściwe regulacje PZBS.
10. Pary stosujące systemy wysoce sztuczne są zobowiązane do przesłania opisów systemów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. najpóźniej 2 tygodnie przed zjazdem ligowym, w którym system wysoce sztuczny może zostać zastosowany.
11. Do 15.09.2018 30.09.2018 (komunikat WG) należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. potwierdzenie udziału drużyny w rozgrywkach oraz uzyskać licencję klubową.
12. Do 30.09.2018 należy wpłacić wpisowe za drużynę (5000 zł na konto PZBS 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692 oraz 150 zł do właściwego WZBS-u).

Stanisław Gołębiowski - przewodniczący Wydziału Gier PZBS
Witold Stachnik - Prezes PZBS

 

Miejsce rozgrywek:

Starachowice: Hotel Senator, ul. Bankowa 7, tel. 41 274-03-90

REZERWACJA NOCLEGÓW DO DWÓCH DNI PRZED ZJAZDEM!