Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Podsumowanie dyskusji w Komornicy

 

1. Postanowiono o konieczności stworzenia regulaminu MPMSz.


2. Na prośbę Henryka Chojnackiego wskazano na potrzebę konsultacji z Andrzejem Biernackim w sprawie fakturowania młodzieżowych imprez brydżowych przez stowarzyszenia i inne organizacje.


3. Zaproponowano przełożenie turnieju par dziewcząt w czasie MPMSz na wcześniejszy termin. Zobowiązano organizatorów i sędziów do naniesienia w/w zmian. Zaproponowano także zorganizowanie równoległego turnieju par chłopców.


4. Ustaliliono terminy imprez młodzieżowych na rok 2014.


a). MPM zawsze we wrześniu tuż po rozpoczęciu roku szkolnego
b). MPJ 19-20 i 21-25 w pierwszym tygodniu marca, po zakończeniu okresu ferii
c). MPMSz pod koniec czerwca, tuż po klasyfikacji uczniów w szkołach


5. Postanowiono dopracować lub stworzyć nowy regulamin kwalifikacji do OOM. Komisja otwarta jest na sugestie.


6. Wprowadzono system oceniania imprez młodzieżowych, w którym każde województwo otrzymuje jeden głos. Stworzono ankietę, która będzie rozsyłana do zainteresowanych ośrodków. Ankietowanie rozpocznie ocena MPM w Komornicy.

 

7. Zapowiedziano ogłoszenie przetargu na organizację imprez młodzieżowych w roku 2014 oraz określono datę składania ofert. Ujednolicono arkusz zgłoszeniowy zawierający najważniejsze informacje konieczne do wyłonienia zwycięzców.


9. Przeanalizowano także  plan pracy Komisji Organzacji Imprez Młodzieżowych na najbliższy rok.


a). nawiązanie na nowo współpracy z MEN i otwarcie drogi do sporządzenia nowego porozumienia miedzy PZBS a MEN.
b). zebranie propozycji i obejrzenie potencjalnych ośrodków na zorganizowanie profesionalnego obozu młodzieżowego w roku 2014
c). ożywienie i uatrakcyjnienie zakładki młodzież na stronie PZBS, w tym stworzenie dodatkowej mapki Polski ze wszystkimi klubami i instruktorami oraz kontaktami umozliwiającymi zainteresowanym podjęcie nauki gry w brydża

 

 

Poprawiony (sobota, 23 listopada 2013 15:04)