Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Techniczny Eliminacji OOM 2014

 1. Sędziowie poszczególnych kotłów eliminacji otrzymają rozkłady drogą mailową, po zatwierdzeniu danego sędziego przez Główną Komisję Sędziowską.
 2. Wyniki eliminacji należy liczyć z użyciem programu poprawnie eksportującego turnieje wielosesyjne do BridgeSpider – np. Red Rose Bridge (RRB) lub Pary. KoPS nie zalicza się do tych programów.
 3. W eliminacjach rozgrywa się 40 rozdań, na które składają się dwa segmenty 1-20.
 4. Po zakończonym turnieju sędzia główny przesyła wyniki w postaci pliku *.BS za pomocą strony bridgespider.com.
 5. Przyjmuje się następujące schematy przeprowadzenia rozgrywek za obowiązujące:
  1. 15 i więcej stolików
   cztery sesje „na piątkach” bez powtórzeń; w miarę możliwości z przygotowanym rozstawieniem metodą pętelkową; nie dopuszcza się dzielenia rozdań pomiędzy stołami,
  2. 13 i 14 stolików
   uwagi jak wyżej, z tym że stosujemy Howella odpowiednio na 6 lub 8 par w ostatnim sektorze (potrzeba więc minimum 6 pełnych kompletów kart, czyli 12 kompletów z pudełkami o numerach 1-20),
  3. 12 stolików
   należy zagrać rotacją jak dla 11 stolików z tym, że należy dostawić dodatkowy stolik sprzężony do dowolnego stolika z dwoma parami ruchomymi; potrzebne są minimum 2 pełne komplety 40 rozdaniowe (stolik sprzężony posiada własny komplet),
  4. 11 stolików
   21 rundowy Howell, 2 rozdania w rundzie, gdzie zamiast kompletu nr 21 obie pary mają pauzę (rozdania te będą bez najmniejszego znaczenia dla wyniku końcowego),
  5. 10 stolików
   19 rundowy Howell, 2 rozdania w rundzie (wyjątkowo razem 38 rozdań),
  6. 7, 8 i 9 stolików
   13 rundowy Howell, 3 rozdania w rundzie (wyjątkowo razem 39 rozdań).
 6. Po konsultacji z Komisją Organizacji Imprez Młodzieżowych możliwe jest przyjęcie innego schematu rozgrywek, jeśli Komisja wyrazi na niego zgodę (kontakt: Marcin Wasłowicz).
 7. PKLe za turniej eliminacyjny zostaną naliczone wyłącznie na liście ogólnopolskiej.
 8. Okres reklamacyjny upływa 22 marca o godzinie 23:59.
 9. Ostatecznie wyniki wraz z awansami zostaną opublikowane przez Komisję Organizacji Imprez Młodzieżowych do godziny 18:00 23 marca. Wyniki nieoficjalne będą dostępne na bieżąco witrynie bridgespider.com. w miarę przesyłania wyników cząstkowych przez sędziów.
 10. Sędzią Głównym całych eliminacji jest Sławek Latała.
 11. Odpowiedzialnym z ramienia Komisji za prawidłowe policzenie wyników jest Marcin Wasłowicz.

Dane kontaktowe:

Sędzia Główny Eliminacji
Sławek Latała
tel. 501 162 924
Koordynator Eliminacji
Marcin Wasłowicz
tel. 504 072 129