Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

XXVIII Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej - komunikat

Łódź, 19-22.06.2014 r.

 

pobierz druk zgłoszenia

Organizator:

Polski Związek Brydża Sportowego, 00-019 Warszawa, ul. Złota 7/3

Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Łodzi, 91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9

Kierownik zawodów:

Henryk Chojnacki, tel. 691-771-197, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sędzia główny:

Artur Wasiak

Miejsce zakwaterowania i wyżywienia:

Ośrodek Wypoczynkowo-Hotelowy „PRZĄŚNICZKA”, 91-513 Łódź, ul. Studencka 20/24

Miejsce rozgrywek:

Ośrodek Wypoczynkowo-Hotelowy „PRZĄŚNICZKA”, 91-513 Łódź, ul. Studencka 20/24

Dojazd:

Informacje dotyczące komunikacji miejskiej w Łodzi można znaleźć na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.

Cena:

Koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika lub opiekuna od kolacji w czwartek do obiadu w niedzielę (70 zł/osobodzień) – 210 zł.

Dodatkowy obiad w czwartek (koszt 18 zł) można zamówić przy wysłaniu zgłoszenia.

Płatność gotówką lub przelewem na konto: BNP PARIBAS 40 1600 1143 0003 0602 1181 9001.

Faktury wystawia OWH „Prząśniczka”.

Harmonogram:

Czwartek, 19 czerwca

 • Do godz. 15.00: przyjazd i zakwaterowanie
 • 15.00: opcjonalny obiad
 • 16.00 – 20.30 turniej par dziewcząt
 • 16.30 – 19.30 turniej dodatkowy Ex-1, zajęcia rekreacyjne i sportowe dla pozostałych
 • 20.30 kolacja
 • 21.00 – 0.00 turniej dodatkowy Ex-2

Piątek, 20 czerwca

 • 8.00 śniadanie
 • 9.00 – 9.30 ceremonia otwarcia MPMS
 • 9.30 – 14.00 turniej par open na maksy, eliminacje, sesje I-III
 • 14.00 obiad
 • 15.00 – 16.30 turniej par open na maksy, eliminacje, sesja IV
 • 17.00 – 18.30 turniej par open na maksy, finał, sesja I, zajęcia rekreacyjne i sportowe dla pozostałych
 • 18.30 kolacja
 • 19.30 – 22.30 turniej par open na maksy, finał sesje II i III
 • 19.30 – 22.30 turniej dodatkowy Ex-3, zajęcia rekreacyjne i sportowe dla pozostałych

Sobota, 21 czerwca

 • 8.00 śniadanie
 • 9.00 – 13.30 turniej par open na impy, eliminacje sesje I-III,
 • 14.00 obiad
 • 15.00 – 16.30 turniej par open na impy, sesja IV
 • 17.00 – 18.30 turniej par open na impy, finał, sesja I, zajęcia rekreacyjne i sportowe dla pozostałych
 • 18.30 – 19.30 kolacja
 • 19.30 – 22.30 turniej par open, finał sesje II i III
 • 19.30 – 22.30 turniej dodatkowy Ex-4, zajęcia rekreacyjne i sportowe dla pozostałych

Niedziela, 22 czerwca

 • 8.00 śniadanie
 • 9.00 – 13.30 turniej par mikstowych
 • 9.00 – 13.00 turniej dodatkowy Ex-5, zajęcia rekreacyjne i sportowe dla pozostałych
 • 13.30 obiad
 • 14.30 ceremonia zakończenia MPMS

Regulamin:

 1. Celem XXVIII Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej jest popularyzacja brydża sportowego wśród młodzieży i wyłonienie spośród uczestników najlepszych par dziewcząt, par mikstowych, par open, szkół, klubów i województw, a także poprzez rozwój zainteresowań zapobieganie zjawiskom patologii społecznej wśród młodzieży.
 2. W MPMS mogą startować wyłącznie zawodnicy urodzeni w 1994 r. i młodsi, którzy:
  1. są zrzeszeni w Polskim Związku Brydża Sportowego i opłacili składkę członkowską za rok 2014,
  2. są uczniami ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych lub podstawowych szkół dziennych (aktualna legitymacja szkolna) i zostali wydelegowani w grupach zorganizowanych przez kuratoria oświaty, szkoły, kluby, WZBS-y,
  3. posiadają książeczkę zdrowia sportowca lub zaświadczenie z ważnymi badaniami lekarskimi,
  4. są ubezpieczeni na czas zawodów przez swoje kluby, WZBS-y.
 3. Zawodnicy zamiejscowi, którzy nie ukończyli 18 lat, muszą przyjechać na zawody z osobą, która ma ukończone 21 lat i posiada uprawnienia opiekuna.
 4. Program Mistrzostw przewiduje rozegranie:
  1. turnieju par dziewcząt na zapis maksymalny – 30 rozdań (3 sesje po 10 rozdań),
  2. turnieju par open na zapis maksymalny – 40 rozdań w eliminacjach (4 sesje po 10 rozdań) i 30 rozdań w finale dla 16 par (3 sesje po 10 rozdań, każda para z każdą). Na wynik końcowy składa się 50% wyniku procentowego z eliminacji i 50% wyniku procentowego z finału.
  3. turnieju par open na punkty meczowe („butler” z ograniczeniem zwycięstwa w rundzie do 12 IMP) – 40 rozdań w eliminacjach (4 sesje po 10 rozdań) i 30 rozdań w finale dla 16 par (3 sesje po 10 rozdań, każda para z każdą). Do wyniku końcowego zalicza się 3/4 wyniku z eliminacji.
  4. turnieju par mikstowych na zapis maksymalny – 30 rozdań (3 sesje po 10 rozdań).
  5. pięciu turniejów dodatkowych Ex po ok. 22 rozdania otwartych dla wszystkich uczestników MPMS i ich opiekunów z możliwością dopuszczenia do gry innych brydżystów.

  W wyjątkowych okolicznościach (jak np. niespodziewanie niska frekwencja) sędzia główny może zmodyfikować formułę rozgrywek.

 5. Zawodnicy z pierwszych trzech miejsc w każdym turnieju otrzymują tytuły mistrzowskie, medale i dyplomy. (Nie dotyczy turniejów Ex).
 6. Prowadzone będą klasyfikacje zbiorcze województw, klubów i szkół (osobne dla szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych). Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej klasyfikacji zostaną wręczone puchary i dyplomy. Za zajęcie miejsc IV-VIII w klasyfikacjach szkół zostaną wręczone dyplomy.
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymują punkty długofalowe (PDF). Liczba PDF za I miejsce jest niezależna od frekwencji i wynosi: 300 w każdym z turniejów par open, 180 w turnieju par mikstowych, 120 w turnieju par dziewcząt. W każdym z turniejów zdobywcy ostatniego miejsca otrzymują 1 PDF. Obniżka (różnica PDF pomiędzy sąsiednimi miejscami) jest liczbą całkowitą. Jeśli iloraz (liczba PDF za I miejsce – 1) / (liczba par – 1) jest liczbą całkowitą, obniżka jest stała; w przeciwnym razie jest zaokrąglana w górę dla początkowych miejsc, a w dół dla końcowych. Dodatkowo zdobywcy czołowych sześciu miejsc otrzymują premie PDF w wysokości odpowiednio 25, 18, 12, 7, 3, 1.
 8. Do punktacji długofalowej województw, klubów i szkół liczą się PDF zdobyte przez wszystkich zawodników.
 9. W przypadku konieczności podziału miejsc ex aequo decyduje wyższa lokata najlepszej pary z odpowiedniego województwa/ klubu/ szkoły w turnieju par open na maksy.
 10. Decyzje sędziego głównego są ostateczne.
 11. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowym Prawem Brydżowym i przepisami Polskiego Związku Brydża Sportowego. Dozwolone jest stosowanie konwencji 2 karo „multi” po dowolnym otwarciu przeciwnika 1 trefl.
 12. W miejscu zakwaterowania i rozgrywek uczestników i opiekunów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających, a także palenia papierosów (w tym „papierosów elektronicznych”). Wyjątkiem jest możliwość palenia papierosów przez opiekunów w wyznaczonych miejscach. Niestosowanie się do zakazu może skutkować usunięciem z Mistrzostw.
 13. Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej do dnia 5.06.2014 r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zajęcia rekreacyjne i sportowe: Możliwość zorganizowania pod nadzorem opiekunów czasie wolnym od rozgrywek:

 1. ogniska - przy wieczornej kolacji,
 2. gry w badmintona na terenie ośrodka,
 3. zajęcia w mini siłowni na powietrzu, ok. 200 m od ośrodka,
 4. gry w piłkę nożną na boisku asfaltowym - ok. 200 m od ośrodka,
 5. podchodów leśnych na terenie ośrodka,
 6. dyskoteki w ośrodku,
 7. zajęć ruchowych w najlepszym w Łodzi parku linowym na terenie ośrodka,
 8. gier i zabaw ruchowych na terenie ośrodka,
 9. bezpośrednia bliskość stawów – możliwość korzystania z kajaków, łodzi wiosłowych i rowerów wodnych oraz strzeżonego kąpieliska w sezonie letnim,
 10. skorzystania z sąsiedztwa kortów tenisowych, mini pola golfowego oraz stadniny koni,
 11. spaceru po lesie Łagiewnickim Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (największy w Europie kompleks leśny w granicach administracyjnych miasta),
 12. wyjazdu komunikacją miejską (6 km) do Centrum Handlowego i Rozrywkowego „Manufaktura” oraz Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź, ul. Drewnowska 58.

Poprawiony (piątek, 06 czerwca 2014 11:50)