Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat dot. kursu instruktorskiego PZBS 2017

PZBS informuje, że w dn. 9-15 sierpnia br. w Stasikówce k/Poronina odbędzie się kurs instruktorski, którego ukończenie wraz ze złożeniem egzaminu, skutkować będzie przyznaniem tytułu Instruktora PZBS, uprawniającego do samodzielnego prowadzenia nauczania brydża sportowego w szkołach, klubach sportowych i innych instytucjach szkoleniowych.

Warunki uczestnictwa w kursie

Zgodnie z regulaminem nadawania tytułów trenerskich i instruktorskich PZBS z dn. 10 stycznia 2015 r., kandydat ubiegający się o uzyskanie tytułu instruktora brydża sportowego, winien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
  • nie być karanym za przestępstwa umyślne wymienione w art. 41 pkt. 3 podpunkt 4 Ustawy o sporcie z dn. 25.06.2010, Dz.U. z r. 2014, poz. 715

Każdy chętny do udziału w kursie i uzyskania dyplomu instruktora PZBS, powinien do dn. 30 czerwca 2017 r. dokonać formalnego elektronicznego zgłoszenia do organizatorów kursu:

  • Marcin Kuflowski: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , oraz
  • Adrian Bakalarz: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

oraz wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) na konto: Małgorzata Cudak 84 1240 1587 1111 0000 0819 0477 (dopisek: brydż, 9-15 VIII)

Całkowity koszt kursu wynosi 650 zł i obejmuje:

  • 6-dniowy pobyt z pełnym wyżywieniem w Ośrodku Wypoczynkowym „U Pradziada” (jak trafić?),
  • około 50 godzin (zegarowych) z doświadczoną kadrą szkoleniową, w tym: wykłady teoretyczne, zajęcia praktyczne z uczestnikami obozu dla młodzieży BOOM, udział w turniejach, analiza rozdań,
  • dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej i elektronicznej,
  • opłatę egzaminacyjną.

Adrian Bakalarz

Członek ZG ds. młodzieży

Mirosław Cichocki

Członek Komisji Szkoleniowej

Witold Stachnik

Prezes Zarządu PZBS

Poprawiony (piątek, 14 kwietnia 2017 10:29)