Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Komisji Organizacji Imprez Młodzieżowych

w temacie spraw poruszonych na spotkaniu trenerów i opiekunów w trakcie finałów OOM 2017

w dniu 13 maja 2017 roku w Drzonkowie

 1. Termin Kursokonferencji Szkoleniowców ustalono na 19-22 października w Starachowicach (w trakcie Mistrzostw Polski Młodzików). Jednym z punktów programu Kurskonferencji będzie wybór Rady Trenerów.
 2. Wybrano terminy mistrzowskich imprez młodzieżowych i zobowiązano Adriana Bakalarza do przedstawienia ich Zarządowi PZBS do zatwierdzenia:
  1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej – 14-17 czerwca 2018,
  2. Mistrzostwa Polski Młodzików - 4-7 października 2018,
  3. Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej – weekend po egzaminach gimnazjalnych.
 3. W wyniku długiej dyskusji w temacie terminu Mistrzostw Polski Juniorów Paweł Szymaszczyk i Edward Sucharda zobowiązali się do przeprowadzenia ankiety w grupie docelowej, na podstawie której zostanie wybrany termin MPJ.
 4. Zdecydowano o rozpisaniu konkursu na organizację młodzieżowych imprez mistrzowskich w 2018 roku wzorem lat poprzednich.
 5. Poruszono tematykę Akademickich Mistrzostw Polski. W ocenie obecnych:
  1. tegoroczne koszty dla uczestników były zdecydowanie za wysokie,
  2. wątpliwości i dezaprobatę budził udział w zawodach zawodników typowo wyczynowych,
  3. termin imprezy jest daleki od optymalnego.
 6. Zdecydowano, że do indywidualnej klasyfikacji długofalowej w Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej zaliczały będą się 3 najlepsze wyniki zawodnika (w pozostałych klasyfikacjach bez zmian). Zmiana ma na celu umniejszenie „bonusu”, jaki dziewczęta uzyskują za dodatkowy turniej dziewcząt.
 7. Zdecydowano by na imprezach młodzieżowych klasyfikacja Zespołów Szkół była klasyfikacją dodatkową tj. by zawodnik jednocześnie punktował np. w klasyfikacji gimnazjów i w klasyfikacji zespołów szkół o ile jego gimnazjum do takiego należy. Dotąd zawodnicy musieli decydować czy preferują punktować jako szkoła, czy zespół szkół.
 8. Zadecydowano o rozegraniu turnieju dziewcząt w ramach Mistrzostw Polski Młodzików. Adrian Bakalarz zobowiązał się do ufundowania dodatkowych pucharów na ten cel.
 9. Poruszono temat regulaminu Eliminacji OOM i zdecydowano przenieść dyskusję w tej materii na spotkanie w trakcie najbliższych Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolonej.

Sekretarz KOIM

Marcin Wasłowicz (-)

Przewodniczący KOIM

Adrian Bakalarz (-)