Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania nr 33 Zarządu PZBS

9 grudnia, 2020, godz. 16:35 – 20:20

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec (16:45 – 18:24) Marek Małysa, Marcin Wasłowicz, Tomasz Latos (16:55–17:05; 18:50 – 19:50), Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Stanisław Gołębiowski, Artur Wasiak (16:30 – 17:50 i od 19:40), Jacek Grzelczak, Adrian Bakalarz, Michał Klichowicz – Przewodniczący Rady Sędziów, Ewa Miszewska – Przewodnicząca Rady Zawodniczej, Olech Bestrzyński – członek Komisji Rewizyjnej, Paweł Jassem (17:45-18:00), Beata Madej – dyrektor biura.

Pomiędzy zebraniami 32 i 33 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym.

Uchwała nr 73/2020/2016–2020

Zarząd odwołuje Piotra Dybicza z funkcji selekcjonera.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7 członków Zarządu – 4 za, 2 wstrzymało się, 1 przeciw.

Uchwała nr 74/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza wypłatę dla Ryszarda Łazikiewicza – delegacja sędziowska nr 393 na kwotę brutto 937,50 zł.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7 członków Zarządu – 6 za, 1 wstrzymał się.

Uchwała nr 75/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza wypłatę dla Jana Łazikiewicza – delegacja sędziowska nr 392 na kwotę brutto 750,00 zł.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7 członków Zarządu – 6 za, 1 wstrzymał się.

Uchwała nr 76/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza wypłatę dla Stocklots Dominik Małysa – faktura nr 30/D na zł. 62,73 brutto (wysyłka sprzętu z Programu 60+).

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7 członków Zarządu – 7 za.

Uchwała nr 77/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza wypłatę dla Artura Wasiaka – umowa o dzieło nr 370 na 640 zł. brutto – honorarium autorskie za Świat Brydża.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 6 członków Zarządu – 5 za, 1 przeciw.

Uchwała nr 78/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza wypłatę dla JAOM.pl Marcin Wasłowicz – faktura FV/2/09/2020 z korektą KFV/1/09/2020 270,60 zł. brutto – drobna elektronika na potrzeby WZD.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7 członków Zarządu – 7 za.

Uchwała nr 79/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza wypłatę dla Marcina Wasłowicza – delegacja 3019,00 zł. brutto (2800 zł. wynagrodzenie, 600 zł. dojazd 2 osób) – nagrywanie I zjazdu Ekstraklasy 2-4 października)>

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7 członków Zarządu – 6 za, 1 przeciw.

Uchwała nr 80/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza Regulamin Mistrzostw Polski Par Mikstowych.

Głosowało 8 członków Zarządu – 7 za, 1 wstrzymał się.

Uchwała nr 81/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza rangę zawodów przygotowywanych przez Małopolski Związek Brydża Sportowego na platformie internetowej BBO jako Internetowe Mistrzostwa Polski Teamów w terminie 26-29 listopada 2020 r.

Głosowało 10 członków Zarządu – 7 za, 2 przeciw, 1 wstrzymał się.

Uchwała nr 82/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza rangę zawodów przygotowywanych przez Wielkopolski Związek Brydża Sportowego na platformie internetowej BBO jako Internetowe Mistrzostwa Polski Par Mikstowych w terminie 4-6 grudnia 2020 r.

Głosowało 10 członków Zarządu – 7 za, 2 przeciw, 1 wstrzymał się.

Uchwała nr 83/2020/2016–2020

Zarząd zawiesza rozgrywki Korespondencyjnych Mistrzostw Polski do odwołania.

Głosowało 10 członków Zarządu – 10 za.

Uchwała nr 84/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza wypłatę 3600 zł dla Marka Małysy – umowa o dzieło 426/2020.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7 członków Zarządu – 4 za, 1 przeciw, 2 wstrzymało się.

Marek Małysa zrezygnował z wynagrodzenia, pomimo wykonania umowy i zobowiązał się do dalszej pracy bez wynagrodzenia.

Uchwała nr 85/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza wypłatę 2400 zł dla Adriana Bakalarza – umowa o dzieło 455/2020.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7 członków Zarządu – 3 za, 1 przeciw, 3 wstrzymało się.

Uchwała nr 86/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza wypłatę 2400 zł dla Ryszarda Łazikiewicza – umowa o dzieło 456/2020.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7 członków Zarządu – 3 za, 1 przeciw, 3 wstrzymało się.

Krótko przed zebraniem członkowie Zarządu otrzymali rezygnację Marcina Wasłowicza z nieodpłatnie pełnionych funkcji w PZBS: Wiceprezesa Zarządu, członka Zarządu, Przewodniczącego Komisji IT, członka Komisji Regulaminów, członka Rady Sędziów oraz wypowiedział pełnomocnictwo w ramach sprawy szkody wyrządzonej PZBS przez byłego skarbnika. Rezygnacja została uczyniona z miesięcznym wyprzedzeniem, a ostatnim dniem pełnienia funkcji będzie 8 stycznia.

 1. Prezes zaproponował zawieszenie rozgrywek lig centralnych do końca lutego.

  Uchwała nr 87/2020/2016–2020

  Zarząd przedłuża zawieszenie centralnych rozgrywek ligowych do końca lutego 2021. Dalsza decyzja będzie podjęta do 20 lutego 2021 roku.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 5 za, 4 przeciw.

 2. Termin kolejnego zebrania Zarządu ustalono na środę 10 lutego 2021 o godz. 16:30.

 3. Olech Bestrzyński omówił rekomendacje KR dotyczące pobierania wynagrodzeń przez członków Zarządu oraz udzielał odpowiedzi na pytania. Swoje zdanie wyraził Marcin Wasłowicz. Przypomniał, że zrezygnował z pełnionych funkcji, a następnie zwrócił uwagę, że Walne Zgromadzenie Delegatów powołało do Zarządu aktywnych sędziów i przynajmniej niektórzy z nich otwarcie informowali, że zamierzają kontynuować pracę w tym charakterze. Co więcej, Witold Stachnik kandydując na Prezesa otwarcie informował, że ma zamiar objąć pozycję dyrektora biura i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie Delegatów nie miało zastrzeżeń pod tym względem, a zatrudnianie członków zarządu jest zgodne zarówno z ustawą o sporcie, ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz kodeksem dobrego zarządzania związkami sportowymi. Zakaz zatrudniania członków zarządu nie ma żadnego uzasadnienia formalnego, a jego pilne wprowadzenie jest zupełnie nieuzasadnione, bowiem zająć się tym powinno Walne Zgromadzenie Delegatów, które zbierze za raptem pół roku. Jest to przykład sytuacji, gdy organ przekracza swoje uprawnienia i dąży do realizacji własnych, pozazwiązkowych celów. Gdyby Witold Stachnik był wciąż Dyrektorem Biura, to decyzją Komisji Rewizyjnej musiałby on zrezygnować z bycia Prezesem lub z płatnej pozycji. Przed analogicznym wyborem stawiani są inni sędziowie obecni w Zarządzie, wyborem który nie ma żadnego uzasadnienia formalnego i mimo próśb o podanie podstawy prawnej takiej decyzji Komisja Rewizyjna ograniczyła się do stwierdzenie, że nie będzie zatwierdzać wypłat dla członków zarządu.

 4. O 17:45 dołączył Paweł Jassem, który przedstawił się propozycję koordynowania współpracy pomiędzy PZBS a właścicielami RealBridge.

 5. Prezes przedstawił prośby dwóch drużyn o zmianę licencji i zwolnienie z opłaty licencyjnej.

  Uchwała nr 86/2020/2016–2020

  Zarząd zatwierdza zmianę licencji z Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej Szczecińskiej na Fiori Agencja Reklamowa.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 6 za, 2 wstrzymało się.

  Uchwała nr 87/2020/2016–2020

  Zarząd zatwierdza zmianę licencji z PAB Poznań na TZBS Kalisz.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 6 za, 2 wstrzymało się.

  Projekt uchwały

  Zarząd zatwierdza zwolnienie z opłaty licencyjnej drużynę Fiori Agencja Reklamowa.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 3 za, 4 przeciw, 1 wstrzymał się.

  Uchwała nie została podjęta.

  Projekt uchwały

  Zarząd zatwierdza zwolnienie z opłaty licencyjnej drużynę TZBS Kalisz.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 8 przeciw.

  Uchwała nie została podjęta.

 6. Prezes zaproponował zorganizowanie turniejów charytatywnych na BBO.

  Uchwała nr 88/2020/2016–2020

  Zarząd zatwierdza organizację turniejów na BBO „Prometeusz dla Seniorów” oraz „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 8 za.

 7. Stanisław Gołębiowski zaproponował, że do czasu znalezienia selekcjonera może wziąć kadrę U-20 pod opiekę. Zarząd wyraził aprobatę dla takiego rozwiązania.