Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania nr 37 Zarządu PZBS

Komunikat z internetowego zebrania nr 37 Zarządu PZBS

14 maja, 2021, godz. 15:00 – 16:30

 

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec (do 16:05) , Tomasz Latos (od 15:20 do 16:00) Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Stanisław Gołębiowski , Artur Wasiak, Jacek Grzelczak , Adrian Bakalarz, Ewa Miszewska – Przewodnicząca Rady Zawodniczej,  Beata Madej – dyrektor biura. 

Nieobecny: Adrian Bakalarz, Marek Małysa.

 

1. Prezes zaproponował wznowienie rozgrywek 28-30.05.2021 r. i ustalenie kolejnego zjazdu na 11-13.06.2021 r. Dokończenie rozgrywek nastąpi we wrześniu.

Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie.

 

Uchwała nr 20/2021/2016–2020(2021)

Zarząd wznawia centralne rozgrywki ligowe w dniach 28-30.05.2021 r. Następny zjazd zaplanowany jest na 11-13.06.2021 r.

Głosowało 8 członków Zarządu  - 6 za, 2 wstrzymało się.

 

Prezes podkreślił konieczność, przy organizacji zjazdów, zadbania o odpowiednie warunki sanitarne – mamy przesłony, dodatkowo pleksi. Czy podtrzymujemy obowiązek grania w maseczkach? Stanisław Gołębiowski przypomniał rozporządzenie regulujące ten problem – zawodnicy biorący udział w zawodach sportowych nie mają obowiązku zasłaniania nosa i ust, po zakończeniu zawodów wszyscy zawodnicy mają obowiązek stosowania maseczek.

Prezes zaproponował przygotowanie komunikatu, w którym te zasady zostaną opisane.

2. Igor Chalupec poinformował, że na zebraniu Prezydium podjęto decyzję o podtrzymaniu chęci organizacji przez PZBS, World Bridge Series Rosenblum w 2022 r. we Wrocławiu, w Hali Stulecia. - na  spotkaniu WBF; w czasie ostatnich Mistrzostw Świata Bermuda Bowl;  zostaliśmy wybrani na ich gospodarza. 

WBF zatwierdził organizację World Bridge Series Rosenblum w 2022 r. we Wrocławiu. PZBS podpisał List Intencyjny z WBF, który da nam możliwość podejmowania rozmów z miastem i ze sponsorami.

Stanisław Gołębiowski poinformował o uzyskaniu potwierdzenia o dofinansowaniu od Marszałka, w najbliższym czasie jest umówiony z Prezydentem m. Wrocławia. Sprawdzi również dostępność Hali Stulecia w terminie od 3.09.2022 r. O uzgodnieniach poinformuje Zarząd po spotkaniu.

3. Na pytanie Ewy Miszewskiej o Regulamin Rozgrywek Internetowych, Artur Wasiak odpowiedział, że musi on być zatwierdzony przez Zarząd – zostanie on wysłany do Zarządu w przyszłym tygodniu. 

4. Prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył posiedzenie.

 

Poprawiony (piątek, 18 czerwca 2021 17:37)