Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin rozgrywek Kadry Seniorów 2023

1.   Celem rozgrywek kadrowych jest zbadanie aktualnego potencjału sportowego par posiadających od lat uprawnienia  do startu w kategorii seniorów a także nabywających w danym roku prawo startu w tej kategorii.

   Decyzja o starcie w rozgrywkach będzie mobilizować pary do intensyfikacji przygotowań, a więc do podniesienia swojego poziomu sportowego.

2.   Nagrodą za wygranie rozgrywek kadrowych będzie pokrycie kosztów wpisowego do Otwartych Mistrzostw Europy par seniorów w Strasburgu.

3.   Udział w tego rodzaju zawodach umożliwia startującym w nich parom uzyskanie doświadczenia potrzebnego w  trakcie ewentualnego występu  w Reprezentacji Polski.

4.   Reprezentacja Polski Seniorów na Drużynowe Mistrzostwa Świata, Marrakech 2023 zostanie powołana spośród par Kadry Narodowej na rok 2023r.

5.   Warunki formalne uprawniające do startu w rozgrywkach:

•      rok urodzenia 1960 lub wcześniejszy,

•      członkostwo w Polskim Związku Brydża Sportowego (PZBS),

•      opłacenie składki zawodniczej PZBS na 2023r. oraz opłaty startowej za udział w danej fazie rozgrywek,

•      brak prawomocnie orzeczonej kary dyskwalifikacji w momencie zgłoszenia oraz w trakcie całych rozgrywek,

•      wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

•      zgłoszenie się do rozgrywek (potwierdzenie startu), w ustalonych terminach. 

   6.  Kadra Seniorów I (KS I)

1)       W rozgrywkach KS I prawo startu posiadają pary utworzone przez zawodników spełniających wymogi formalne, określone w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

2)       KS I rozegrana zostanie w formie kryterium par na dystansie ok. 130 rozdań.

3)       Wyniki meczów będą obliczane w VP, w skali ułamkowej 20:0, w oparciu o saldo IMP uzyskane w rozdaniach rozgrywanych przeciwko danej parze. Rezultaty w poszczególnych rozdaniach będą obliczane metodą do średniej, po odrzuceniu ok. 25% skrajnych zapisów z każdej strony protokołu („butler”). 

4)       Termin rozgrywek KS I: 03 – 05 luty 2023r.

5)       Pary z czołowych miejsc awansują do rozgrywek Kadry Seniorów II (KS II). Liczba par awansujących będzie zależeć od frekwencji i zostanie określona po upływie terminu zgłoszeń.

Brak potwierdzenia startu w KS II par posiadających prawo do awansu powoduje przejście tych praw na pary zajmujące w rozgrywkach KS I  kolejne miejsca.

6)        Zgłoszenia do rozgrywek należy przesyłać w terminie do dnia 13 stycznia 2023r., w formie elektronicznej, do Biura PZBS, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. W zgłoszeniu należy podać: kategorię i szczebel rozgrywek, imiona i nazwiska zawodników pary oraz ich WK.

Zgłoszenia w podanym terminie obowiązują także pary o sumie WK co najmniej 31, które zgodnie z ust. 6 pkt. 2 niniejszego Regulaminu uprawnione są do gry bezpośrednio w KS II. 

7)       Wpisowe do rozgrywek w wysokości 150 zł. od zawodnika (zniżki nie przysługują) należy wpłacać na konto PZBS w terminie do dn. 27 stycznia 2023r. określając w przelewie kategorię i szczebel rozgrywek oraz  imiona i nazwiska zawodników pary. 

8)       Rozgrywki odbędą się w Warszawie w Centrum Sportów Umysłowych im. Włodzimierza Buze, ul. Polinezyjska 10.

              Dalsze informacje organizacyjne dotyczące rozgrywek zostaną podane  w komunikatach.

9)       W przypadku małej liczby zgłoszeń rozgrywki KS I mogą zostać odwołane.

7.   Kadra Seniorów II (KS II)

1)     KS II rozegrana zostanie w formie kryterium par na dystansie ok. 150 rozdań.

2)     Do startu w rozgrywkach KS II uprawnione są pary:

•      awansujące z rozgrywek KS I,

•      utworzone przez zawodników o sumie WK co najmniej  31.

                      Ponadto selekcjoner do rozgrywek KS II może powołać dwie pary.

3)     Wyniki meczów będą obliczane w VP, w skali ułamkowej 20:0, w oparciu o saldo IMP  uzyskane w rozdaniach rozgrywanych przeciwko danej parze. Rezultaty w poszczególnych rozdaniach będzie się obliczać metodą do średniej, po odrzuceniu ok. 25% skrajnych zapisów z każdej strony protokołu („butler”).     

4)     Carry over uwzględniający rezultaty KS nie będzie przyznawany.

5)     Termin rozgrywek KS II: 20 - 22 kwietnia 2023r.

6)     Pary uprawnione do startu w rozgrywkach KS II winny  w terminie do dnia 07 kwietnia 2023r., w formie elektronicznej, przesłać do Biura PZBS potwierdzenie startu, na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W potwierdzeniu należy podać: kategorię i szczebel rozgrywek, tytuł uprawnienia, imiona i nazwiska zawodników pary oraz ich WK. 

7)     Wpisowe do rozgrywek w wysokości 180 zł od zawodnika (zniżki nie przysługują), pary winny wpłacać na konto PZBS w terminie do dn. 14 Kwietnia 2022r. określając w przelewie kategorię i szczebel rozgrywek oraz imiona i nazwiska zawodników pary.

8)     Rozgrywki odbędą się w Hotelu Senator w Starachowicach ul. Bankowa 7.

9)     Dalsze informacje organizacyjne dotyczące rozgrywek zostaną podane  w komunikatach.

10) W sytuacji ewentualnego odwołania rozgrywek KS I może nastąpić zwiększenie liczby rozdań rozgrywanych w KS II, a także wydłużenie okresu rozgrywek.

8.      Punkty Klasyfikacyjne za każde kryterium rozgrywek kadrowych przyznaje się zgodnie z Ogólnymi zasadami przyznawania PKLi za rozgrywki kadrowe.

9.      Przepisy końcowe 

1)     Organizatorem rozgrywek jest Zarząd PZBS.

2)     Regulamin rozgrywek uchwala Zarząd PZBS.

3)     W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.

4)     Rozgrywki są zawodami Kategorii 2 w rozumieniu Polityki Systemowej PZBS.

5)     Pary zobowiązane są do posiadania trzech egzemplarzach Kart Konwencyjnych (KK) zgodnych z wymaganiami WBF, z których jedną przekazuje się sędziemu zawodów.  W KS I  KK mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim. W KK II, wyłącznie w języku angielskim.

6)     Sprawy dotyczące rozgrywek, a w szczególności: 

•       interpretacja postanowień Regulaminu,

•       rozstrzyganie spraw spornych,

•       akceptacja zastępstw, rezygnacji, zmian w składzie, 

•       podejmowanie decyzji w przypadkach losowych, 

należą do Wydziału Gier PZBS.

7)       W trakcie rozgrywek pilne sprawy bieżące, w porozumieniu z selekcjonerem, rozstrzyga sędzia główny.

 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZBS na Zebraniu w dniu 19 grudnia 2022r.