Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Mistrzostwa Polski Dzieci – Komunikat

I. Założenia ogólne

 1. MPD odbywają się w dniach 31 III – 2 IV 2023 r. w Hotelu Litwiński w Tęgoborzu, ul. Św. Krzysztofa 5 https://www.hotel-litwinski.pl/hotel/.

 2. W MPD może wziąć udział:

  1. w kategorii wiekowej do 13 lat zawodnik, który urodził się w 2010 roku lub później i na koniec 2022 roku nie posiadał żadnego WK,
  2. w kategorii wiekowej do 10 lat zawodnik, który urodził się w 2013 roku lub później i na koniec 2022 roku nie posiadał żadnego WK.
 3. W momencie rozpoczęcia turnieju rozgrywanego w ramach MPD zawodnik ma obowiązek posiadać w systemie Cezar potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej PZBS na bieżący rok.

 4. W MPD zawodnik, który był medalistą w turnieju par w poprzednim roku nie może wziąć udziału w MPD w tej samej kategorii wiekowej. Medalista z kategorii do 10 lat może wystąpić w kategorii do 13 lat z zastrzeżeniami z punktu 2 i 3.

 5. W MPD obowiązują właściwe regulaminy Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS).

 6. Organizatorem MPD jest PZBS. PZBS zleca techniczną stronę prowadzenia zawodów Małopolskiemu Związkowi Brydża Sportowego, reprezentowanemu przez Marcina Kuflowskiego.

II. Założenia organizacyjne

 1. Zgłoszenia według załącznika „lista zgłoszeniowa” należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 21 marca 2023 r. Po tym terminie istnieje możliwość zgłoszeń tylko w uzgodnieniu z organizatorem tel. 507 065 495. Po wyznaczonym terminie nie ma gwarancji uczestnictwa w MPD.

 2. Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi:

  1. 290 zł dla zawodników i opiekunów z województw małopolskiego i podkarpackiego
  2. 260 zł dla zawodników i opiekunów z województw śląskiego i świętokrzyskiego
  3. 230 zł dla zawodników i opiekunów z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego i opolskiego.
  4. 200 zł dla zawodników i opiekunów z pozostałych województw.
 3. Koszt obejmuje wyżywienie od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę.

 4. Płatność po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.

III. Założenia sportowe

 1. W ramach MPD odbywają się turnieje:

  1. par open w kategorii do 13 lat na dystansie 40 rozdań,
  2. par open w kategorii do 10 lat na dystansie 32 rozdań,
  3. teamów1 open w kategorii do 13 lat (teamy 4-osobowe), z dodatkową klasyfikacją teamów, w których wszyscy zawodnicy są uczniami z tej samej szkoły (klasyfikacja teamów szkolnych),
  4. teamów1 open w kategorii do 10 lat, z dodatkową klasyfikacją teamów w których wszyscy zawodnicy są uczniami z tej samej szkoły (klasyfikacja teamów szkolnych). W kategorii do 10 lat dopuszcza się teamy 5 osobowe (gwarantowany udział dla wszystkich uczestników).

  1 warunkiem przeprowadzenia osobnych turniejów teamów jest udział minimum 6 teamów w każdej z kategorii wiekowych; w innym przypadku zostanie przeprowadzony turniej wspólny.

 2. W przypadku wystawienia przez szkolę dwóch lub więcej teamów w tej samej kategorii wiekowej przyjmuje się, że team, który zajął najwyższe miejsce spośród takich teamów jest teamem szkolnym, a pozostałe są z kategorii open.

IV. Bezpieczeństwo zawodów

 1. Wszyscy uczestnicy muszą mieć na czas trwania mistrzostw opiekuna, który ma ukończone 21 lat.

 2. Opiekun grupy, w dniu przyjazdu oddaje organizatorowi podpisaną przez jednego z rodziców zgodę na udział w Mistrzostwach w załącznika „zgoda/RODO

 3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków inie odpowiada za rzeczy zaginione.

V. Nagrody

 1. Zawodnicy w poszczególnych turniejach par na miejscach 1-3 otrzymują medale, puchary i dyplomy.

 2. Zawodnicy każdej z kategorii wiekowej w poszczególnych turniejach teamów z miejsc 1-3 otrzymują medale, puchary i dyplomy osobno dla teamów open i teamów szkolnych. Przy czym 3 najlepsze teamy szkolne w każdej z kategorii otrzymują dodatkowo puchar dla szkoły, którą reprezentują.

 3. Organizator może ustanowić nagrody dodatkowe.

VI. Punkty PDF, długa fala i rankingi

 1. Prowadzone są trzy punktacje długofalowe:

  1. szkół;
  2. klubów;
  3. indywidulana.
 2. W kategorii do 13 lat zwycięzca danego turnieju otrzymuje 100 PDF (w turnieju par lub turnieju teamów).

 3. Za pierwsze miejsce w kategorii do 10 lat zwycięzca danego turnieju otrzymuje 25% PDF mniej niż w kategorii do 13 lat (w tej samej konkurencji co w kategorii wyższej – turnieju par lub turnieju teamów).

 4. Obniżka dla następnych miejsc jest ilorazem punktów za zwycięstwo i liczby startujących par w danym turnieju z zaokrągleniem w górę dla pierwszych miejsc i w dół dla ostatnich miejsc w ten sposób by ostatnie miejsce otrzymało liczbę pdf równą mniejszej obniżce. W ten sposób miejsce obniżki jest automatyczne i jednoznacznie wyznaczone. Dodatkowo dla pierwszych miejsc doliczane są premie w wysokości: Im. – 5pdf, IIm. – 3pdf, IIIm. – 1pdf.

 5. W przypadku wspólnego turnieju teamów (brak 6 teamów w każdej kategorii wiekowej) punktacja PDF będzie wspólna dla wszystkich teamów.

 6. Do punktacji indywidulanej zaliczane są wyniki z turnieju par i teamów. Do punktacji długofalowej szkół oraz do punktacji długofalowej klubów zaliczanych jest 8 najlepszych wyników zawodników z klasyfikacji indywidualnej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Kwestie sporne oraz nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator zawodów wraz z obecnym przedstawicielem PZBS na MPD.

 2. Decyzje sędziego głównego z zakresu stosowanego prawa brydżowego są ostateczne.

VIII. Harmonogram zawodów

 

PIĄTEK, 31 marca 2023

16:00 – 17:00

Przyjazd i zakwaterowanie ekip

17:30 – 18:15

obiadokolacja

18:15 – 21:30

Turniej par – 1. sesja (16 rozdań do 10 lat / 20 rozdań do 13 lat)

SOBOTA, 1 kwietnia 2023

8:30 – 9:45

śniadanie

10:00 – 13:30

Turniej par – 2. sesja (16 rozdań do 10 lat / 20 rozdań do 13 lat)

13:30 – 14:30

obiad

15:00 – 19:00

Turniej drużynowy – 1. sesja (4 rundy x 4 rozd do 10 lat / 4 rundy x 5 rozdań do 13 lat)

19:00 – 19:45

kolacja

20:00 – 21:30

Projekcje filmowe / wykłady brydżowe dla chętnych

NIEDZIELA, 2 kwietnia 2023

8:00 – 9:00

śniadanie

9:00 – 12:45

Turniej drużynowy – 2. sesja (4 rundy x 4 rozd do 10 lat / 4 rundy x 5 rozdań do 13 lat).

12:45 – 13:30

obiad

13:30 – 14:00

Ceremonia zakończenia Mistrzostw

 

UWAGA: Harmonogram i system rozgrywek może ulec zmianom (zwłaszcza w przypadku turniejów drużynowych) w zależności od ostatecznej ilości uczestników.