Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2024

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2024
Lista delegatów
Projekt porządku obrad
Projekt Regulaminu Zgromadzenia
Sprawozdanie merytoryczne 2023
Sprawozdanie finansowe 2023
Sprawozdanie z badania finansowego PZBS
Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej
Propozycja zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym

Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się 15 czerwca 2024 w Warszawie w Muzeum Niepodległości, Al. Solidarności 62.

Rozpoczęcie WZD:

I termin - godzina 10:00

II termin - godzina 10:15