Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

GRA w OBRONIE, Cierszewo 5-9.12.2018

Grudniowe szkolenie nt gry w obronie organizujemy dla początkujących (1) i śr.-zaawans. (2). Dogłębnie zajmiemy się pierwszym wistem, zrzutkami, alfabetem sygnałów, pozycjami lavinthal'owymi, rozliczaniem rąk, współpracą obrońców oraz manewrami obronnymi. Przewidujemy dużo ćwiczeń w myśl zasady minimum teorii, maksimum praktyki. Zaliczki do 16.11.2018 r. Szczegółowe informacje: http://www.wczasybrydzowe.pl/content/gra-w-obronie-cierszewo-5-9122018