Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżobranie na Roztoczu

I. Założenia ogólne

Turnieje „BRYDŻOBRANIE NA ROZTOCZU” zostaną (turnus I) 19-26.09.2020 w ośrodku PSZCZELINIEC w KRASNOBRODZIE

W zawodach mają zastosowanie przepisy: MPB 2017, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów. Każda para powinna posiadać karty konwencyjne w ochronie własnych interesów.

Turnieje będą rozgrywane na wcześniej przygotowanych rozdaniach.

Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Festiwalu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzja jest ostateczna.

II. Punktacje długofalowe

Podczas wczasów prowadzona będzie Indywidualna Punktacja Długofalowa /PDF/

 • Do Punktacji Długofalowej zaliczone będą wyniki zawodnika z 6 najlepszych jego turniejów
 • Liczba PDF-ów za I miejsce równa jest liczbie startujących par razy dwa z obniżką o 2 PDF dla kolejnych miejsc, aż do wyczerpania oraz premia za trzy pierwsze miejsca w liczbie: +5, +3, +1.
 • W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty – z zaokrągleniem w górę do całego PDF’a. Przy równej liczbie PDF o wyższym miejscu w klasyfikacji długofalowej decyduje:
  • Niższy współczynnik WK; przy równym WK mniejsza liczba PKL-i;
  • Młodszy wygrywa

III. Nagrody i opłaty

Nagrody w turniejach:

 • Szklaneczki ZWYCIĘZCY dla najlepszych par
 • Nagrody rzeczowe dla najlepszej pary dnia (suma PDF za dwa turnieje z jednego dnia)

Nagrody w punktacji długofalowej:

 • Puchar dla najlepszego uczestnika turnusu
 • Puchar dla najlepszego zawodnika spoza turnusu
 • Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety – uczestniczki turnusu
 • Nagroda rzeczowa dla najlepszego amatora WK 0.0 /spoza struktur PZBS/- uczestnika turnusu
 • 3 nagrody losowane dla uczestników wczasów /bez możliwości udziału uczestników spoza turnusu/, którzy grali w minimum sześciu turniejach

Puchar dla najlepszego uczestnika/-czki w turniejach /suma PDF/

 • maxy
 • impy

Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych

Wszystkie nagrody odbierane muszą być osobiście

Opłata startowa do turniejów (wpisowe) za 1 turniej wynosi

 • 10 złotych od zawodnika który wykupił pakiet wczasów
 • 12 złotych od pozostałych zawodników

Turniej odbędzie się z zachowaniem środków ostrożności opracowanych przez GIS:

 • stoły zostaną rozstawione w bezpiecznej odległości; /sale przystosowane do rozstawienia 20 stołów z zachowanie odstępu , spodziwana ilość par około 30/
 • karty do gry zostaną przygotowane zgodnie z zaleceniem “na każdy stół osobny zestaw rozdań” (przy czym po powieleniu przejdą kwarantannę);
 • każdy z uczestników będzie obsługiwał tylko swój bidding-box;
 • płyn do dezynfekcji rąk rozstawione zostaną na stołach do gry
 • imformacja o warunkach obowiązujących obostrzeń umieszczona zostanie na plakatach turnieju.
 • zawodnicy muszą grać w maskach lub przyłbicach i rękawiczkach.

SĘDZIUJE: Jacek BAKA

PROGRAM TURNUSU WCZASÓW BRYDŻOWYCH NA ROZTOCZU

Dzień 1 /sobota/

do godz. 18.00 -dojazd i zakwaterowanie

godz. 18.30 – 19.30 kolacja

godz. 20.00 – 23.00 TURNIEJ nr 1 /maxy 24-30 rozdań/

Dzień 2 /niedziela/

godz. 8.00 – 9.30 śniadanie

godz. 8.15 zebranie organizacyjne

godz.13.30 – 14.30 obiad

godz 15.15 – 18.30 TURNIEJ nr 2 /maxy 24-30 rozdań/ PAJĄCZEK

godz 18.30 – 19.30 kolacja

godz. 20.00 – 23.00 TURNIEJ nr 3 /impy 24-30 rozdań/

Dzień 3 /poniedziałek/

godz. 8.00 – 9.30 śniadanie

czas do własnej dyspozycji

godz.13.30 – 14.30 obiad

godz 15.15 – 18.30 TURNIEJ nr 4 /maxy 24-30 rozdań/PAJĄCZEK

godz 18.30 – 19.30 kolacja

godz. 20.00 – 23.00 TURNIEJ nr 5 /impy 24-30 rozdań/

Dzień 4 /wtorek/

godz. 8.00 – 9.30 śniadanie

czas do własnej dyspozycji

godz.13.30 – 14.30 obiad

godz 15.15 – 18.30 TURNIEJ nr 6 /impy 24-30 rozdań/

godz 18.30 – 19.30 kolacja

godz. 20.00 – 23.00 TURNIEJ nr 7/maxy 24-30 rozdań/

Dzień 5 /środa/

godz. 8.00 – 9.30 śniadanie

czas do własnej dyspozycji

godz.13.30 – 14.30 obiad

godz 15.15 – 18.30 TURNIEJ nr 8 /maxy 24-30 rozdań/ PAJĄCZEK

godz 18.30 – 19.30 kolacja

godz. 20.00 – 23.00 TURNIEJ nr 9/impy 24-30 rozdań/

Dzień 6 /czwartek/

godz 6.00 Wycieczka do LWOWA

godz. 8.00 – 9.30 śniadanie

czas do własnej dyspozycji

godz.13.30 – 14.30 obiad

godz 15.15 – 18.30 TURNIEJ nr 10 /impy 24-30 rozdań/

godz 18.30 – 19.30 kolacja

godz. 20.00 – 23.00 TURNIEJ nr 11/maxy 24-30 rozdań/

Jeżeli wycieczka do Lwowa dojdzie do skutku, uczestnicy otrzymają prowiant przed wyjazdem. Po powrocie OGNISKO. Osoby, które pozostaną w Pszczelińcu posiłki otrzymają według w/w harmonogramu

Dzień 7 /piątek/

godz. 8.00 – 9.30 śniadanie

czas do własnej dyspozycji

godz.13.30 – 14.30 obiad

godz 15.15 – 18.30 TURNIEJ nr 12/maxy 24-30 rozdań/ PAJĄCZEK

od godz. 19.30 ognisko pożegnalne, rozdanie nagród, muzyka

Dzień 8 /sobota/

godz. 6.30 – 9.30 śniadanie

do godz 12.00 wykwaterowanie