Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

WYOBRAŹNIA i WIZUALIZACJA Dworek Cierszewo 24-28.03.2021

W brydżu sportowym ogromną rolę odgrywa wyobrażenie sobie kart partnera, szczególnie w licytacji i obronie. Wyobraźnia to element decydujący o artyzmie. Bez niezłej wyobraźni trudno też mówić o rzemiośle, skoro potrzebujemy sobie wyobrazić z jaką kartą wznowić, wrzucić końcówkę czy zainwitować szlemika, nie mówiąc o rozgrywce czy obronie. 

Zajęcia dla średnio- i zaawansowanych zainteresowanych podniesieniem umiejętności licytacyjnych i technik rozgrywkowo-wistowych. Rezerwacje do 28.02.2021 r. Szczegóły: www.wczasybrydzowe.pl