Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 22/2021/2021-2025 - GPPP Stargard

Zarząd przyznaje turniejowi w Stargardzie (06.11.2021 r.) rangę GPPP 2019/2021. 
 
Głosowało 8 członków Zarządu - 7 za, 1 przeciw (JG).